Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Bản án mới cập nhật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong 206.589 bản án/quyết định.

Loại: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính   Quyết định số: 41 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 213 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 81 ngày 12/11/2019 của TAND TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Chị Nhữ Thị L xin ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn với anh Nguyễn Phương B
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 81 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 249 ngày 12/11/2019 của TAND huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn và thỏa thuận giữa anh H và chị O
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 249 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 460 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 152 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Dân sự   Quyết định số: 36/2019/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 795/2019/QĐST- HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 122 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 359/2019/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Dân sự   Quyết định số: 72/2019/QÑST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 77 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 654 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 194 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 141 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 142 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 598 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 237 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 195 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 202/2019/QĐST-HNGĐ ngày 12/11/2019 của TAND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
Do vợ chồng mâu thuẫn nên anh T có đơn yêu cầu ly hôn chị H. Khi hòa giải, anh chị đã thuận tình ly hôn, thỏa thuận việc nuôi con chung, không yêu cầu giải quyết tài sản chung, thỏa thuận nộp án phí. Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận ...
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 202/2019/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH