Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Bản án mới cập nhật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 206.589 bản án/quyết định.

Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 683 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 682/2019/QĐST-ĐC ngày 12/11/2019 của TAND Q. Long Biên, TP. Hà Nội về Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
Đình chỉ giải quyết việc Hôn nhân gia đình thụ lý số 640/2019/TLST – VHNGĐ ngày 07 tháng 10 năm 2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 682/2019/QĐST-ĐC Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 655 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 179 ngày 12/11/2019 của TAND TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Ngày 04/11/2019 chị Hoàng Thị Thoa và anh Phạm Văn Chung đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 179 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 68 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Dân sự   Quyết định số: 64 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 46/2019/QĐĐC-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 43 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 265 /2019/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 200/2019/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 96 ngày 12/11/2019 của TAND tỉnh Nghệ An
Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 250/2019/TLPT-HS ngày 03 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo Đào Chính T phạm tội “Đánh bạc”
Loại: Hình sự   Quyết định số: 96 Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 16 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 62/2019/QĐST – HNGĐ ngày 12/11/2019 của TAND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Chị Bùi Như Quỳnh, sinh năm 1990; địa chỉ nơi cư trú: Tiểu khu 4, thị trấn M, huyện M, tỉnh Hòa Bình xin ly hôn Anh Nguyễn Anh Hoàng, sinh năm 1984; địa chỉ nơi cư trú: Tiểu khu 4, thị trấn M, huyện M, tỉnh Hòa Bình.
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 62/2019/QĐST – HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: Quyết định số 249/2019/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 481 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 344/2019/QĐST-HNGĐ ngày 12/11/2019 của TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự giữa ông Phạm Duy H và bà Nguyễn Thị Kim Th
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 344/2019/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 41/2019/QĐ-TA ngày 12/11/2019 của TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Trương Duy M
Loại: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính   Quyết định số: 41/2019/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 42/2019/QĐ-TA ngày 12/11/2019 của TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn B
Loại: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính   Quyết định số: 42/2019/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Quyết định 43/2019/QĐ-TA ngày 12/11/2019 của TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn S
Loại: Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính   Quyết định số: 43/2019/QĐ-TA Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
Loại: Hôn nhân và gia đình   Quyết định số: 236 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 11/12/2019
 

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH