Bản án mới cập nhật

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 305.290 bản án/quyết định.

Loại: Hôn nhân và gia đình   Bản án số: 37 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 09/07/2022
Bản án 14 ngày 24/04/2022 của TAND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa về Tranh chấp quyền sử dụng đất
Bà Nguyễn Thị D kiện đòi ông Phan Văn V và bà Nguyễn Thị Ng trả lại diện tích đất lấn chiếm.
Loại: Dân sự   Bản án số: 14 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 24/04/2022
Loại: Hình sự   Bản án số: 68 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 12/02/2022
Bản án 161 ngày 31/12/2021 của TAND TP. Cần Thơ về Tranh chấp quyền sử dụng đất
Ông P kiện yêu cầu người em trả đất, do mình đứng tên quyền sử dụng đất
Loại: Dân sự   Bản án số: 161 Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 31/12/2021
Loại: Dân sự   Bản án số: 74 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 31/12/2021
Loại: Dân sự   Bản án số: 31 Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 31/12/2021
Loại: Hình sự   Bản án số: 118 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 31/12/2021
Loại: Hôn nhân và gia đình   Bản án số: 1114 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 31/12/2021
Loại: Dân sự   Bản án số: 97 Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 31/12/2021
Bản án 102 ngày 30/12/2021 của TAND huyện Ba Vì, TP. Hà Nội
Nguyễn Xuân Th làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
Loại: Hình sự   Bản án số: 102 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/12/2021
Loại: Hình sự   Bản án số: 267 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/12/2021
Loại: Dân sự   Bản án số: 95 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/12/2021
Loại: Hôn nhân và gia đình   Bản án số: 30 Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 30/12/2021
Loại: Dân sự   Bản án số: 138 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/12/2021
Loại: Hôn nhân và gia đình   Bản án số: 272/2020/HNGĐ-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/12/2021
Loại: Hôn nhân và gia đình   Bản án số: 09 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 30/12/2021
Loại: Dân sự   Bản án số: 159 Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 29/12/2021
Loại: Hôn nhân và gia đình   Bản án số: 270 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 29/12/2021
Loại: Hình sự   Bản án số: 99 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 28/12/2021
Bản án 60 ngày 28/12/2021 của TAND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
Vào năm 2016, chị L và anh Nguyễn Ngọc L tự nguyện yêu thương và chung sống với nhau. Hai người có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân thị trấn DĐ vào năm 2016. Quá trình chung sống hai người có 01 con chung, trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng luôn phát sinh mâu thuẫn, ...
Loại: Hôn nhân và gia đình   Bản án số: 60 Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 28/12/2021
Thư viện án lệ

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH