Hệ thống pháp luật

Bản án/quyết định mới cập nhật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 860.692 bản án/quyết định.
Loại:   Số hiệu: 13/2023/QDDST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 02/2023/HS-ST ngày 01/04/2023 của TAND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Hà Văn Sáng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
Loại:   Số hiệu: 02/2023/HS-ST Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 01/2023/HS-PT ngày 01/04/2023 của TAND tỉnh Bình Dương
Đặng D phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Loại:   Số hiệu: 01/2023/HS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 04/2023/HC-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 04/2023/DS-PT ngày 01/04/2023 của TAND tỉnh Cà Mau về tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường
Ông khởi kiện buộc ông S, bà C và chị N liên đới thanh toán cho ông số tiền nợ hụi là 230.000.000 đồng.
Loại:   Số hiệu: 04/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 06/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/QĐST-DS Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 02/2023/HS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 03/2023/DS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 64/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 01/2023/HS-PT ngày 01/04/2023 của TAND tỉnh Nghệ An
hành vi mua 48 kg (bốn mươi tám ki lô gam) pháo nổ để bán kiếm lời vào dịp Tết nguyên đán 2022
Loại:   Số hiệu: 01/2023/HS-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 03/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 01/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Loại:   Số hiệu: 03/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Bản án số 02/2023/KDTM-PT ngày 01/04/2023 của TAND tỉnh Bắc Ninh về tranh chấp hợp đồng tín dụng
Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Nguyên đơn: Ngân hàng T và Bị đơn: Ông Hoàng Bá Th, sinh năm 1972
Loại:   Số hiệu: 02/2023/KDTM-PT Cấp xét xử: Phúc thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Quyết định số 12/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1972 Nơi cư trú: Tổ dân phố A, thị trấn MA, huyện MA, tỉnh Điện Biên. 2. Bị đơn: Chị Phạm Thị T, sinh năm 1974 Nơi cư trú: Tổ dân phố A, thị trấn MA, ...
Loại:   Số hiệu: 12/2023/QĐST-HNGĐ Cấp xét xử: Sơ thẩm Ngày tuyên án: 01/04/2023
Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 860.692 bản án/quyết định.