Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 441.687 văn bản

Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 29/11/2022, Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 9/VBHN-BNV Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về biện pháp lâm sinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 25/11/2022, Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về biện pháp lâm sinh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 15/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 25/11/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 11/11/2022, Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 65/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 11/11/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 02/11/2022, Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 64/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 02/11/2022, Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 63/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 02/11/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 28/10/2022, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 28/10/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 28/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 27/10/2022, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BNV Ngày ban hành: 27/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 24/10/2022, Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 62/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 24/10/2022, Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 24/VBHN-BTC Ngày ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 24/10/2022, Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 25/VBHN-BTC Ngày ban hành: 24/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 21/10/2022, Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 23/VBHN-BTC Ngày ban hành: 21/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 18/10/2022, Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 61/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 18/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/10/2022, Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 11/VBHN-BYT Ngày ban hành: 14/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/10/2022, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-BYT Ngày ban hành: 14/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/10/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BYT Ngày ban hành: 14/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/10/2022, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BYT Ngày ban hành: 14/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/10/2022, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BYT Ngày ban hành: 14/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 13/10/2022, Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 60/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 13/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải do Bộ Giao thông vận tải
Ngày 12/10/2022, Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải do Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 59/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 12/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 11/10/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BKHCN Ngày ban hành: 11/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 06/10/2022, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-BCT Ngày ban hành: 06/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 05/10/2022, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 05/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 05/10/2022, Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 58/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 05/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 04/10/2022, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 04/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 03/10/2022, Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 57/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 03/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
Ngày 02/10/2022, Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 7/VBHN-BNV Ngày ban hành: 02/10/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 29/09/2022, Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 54/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 29/09/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 29/09/2022, Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 55/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 29/09/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 29/09/2022, Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 56/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 29/09/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 29/09/2022, Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 56/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 29/09/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 29/09/2022, Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 56/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 29/09/2022 Hiệu lực: