Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong 1.884 văn bản

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
Ngày 26/03/2021, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BCT Ngày ban hành: 26/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 22/03/2021, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 22/03/2021, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 22/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2021 hợp nhất Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày 19/03/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2021 hợp nhất Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BKHCN Ngày ban hành: 19/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 17/03/2021, Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 2/VBHN-BNV Ngày ban hành: 17/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 8/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/03/2021, Văn bản hợp nhất 8/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 8/VBHN-BYT Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/03/2021, Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 11/VBHN-BYT Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/03/2021, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-BYT Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/03/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BYT Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/03/2021, Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 7/VBHN-BYT Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/03/2021, Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 9/VBHN-BYT Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 6/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/03/2021, Văn bản hợp nhất 6/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 6/VBHN-BYT Ngày ban hành: 16/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 15/03/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BQP Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 15/03/2021, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BTC Ngày ban hành: 15/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 11/03/2021, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 11/03/2021, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 11/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 04/03/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BTC Ngày ban hành: 04/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 02/03/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 02/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 02/03/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 02/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 02/03/2021, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 02/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 02/03/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 02/03/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 08/02/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BQP Ngày ban hành: 08/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/02/2021, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BYT Ngày ban hành: 08/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/02/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BYT Ngày ban hành: 08/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 04/02/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 04/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 03/02/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BCT Ngày ban hành: 03/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành
Ngày 03/02/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BCT Ngày ban hành: 03/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 293/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 02/02/2021, Văn bản hợp nhất 293/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 293/VBHN-BTP Ngày ban hành: 02/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 290/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Ngày 01/02/2021, Văn bản hợp nhất 290/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 290/VBHN-BTP Ngày ban hành: 01/02/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 200/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 22/01/2021, Văn bản hợp nhất 200/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 200/VBHN-BTP Ngày ban hành: 22/01/2021 Hiệu lực: