Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 211 đến 241 trong 440.854 văn bản

Văn bản hợp nhất 9189/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 24/12/2021, Văn bản hợp nhất 9189/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 9189/VBHN-BKHĐT Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 24/12/2021, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 17/VBHN-BTC Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 20/12/2021, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 20/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 16/12/2021, Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 16/VBHN-BTC Ngày ban hành: 16/12/2021 Hiệu lực:
Kế hoạch 366/KH-UBND năm 2021 triển khai biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Ngày 15/12/2021, Kế hoạch 366/KH-UBND năm 2021 triển khai biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 366/KH-UBND Ngày ban hành: 15/12/2021 Hiệu lực:
Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 438/QĐ-TTg triển khai Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Nam Định ban hành
Ngày 14/12/2021, Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 438/QĐ-TTg triển khai Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Nam Định ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 141/KH-UBND Ngày ban hành: 14/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 14/12/2021, Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 16/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 14/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 4634/VBHN-BVHTTDL năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 13/12/2021, Văn bản hợp nhất 4634/VBHN-BVHTTDL năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 4634/VBHN-BVHTTDL Ngày ban hành: 13/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 13/12/2021, Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 15/VBHN-BTC Ngày ban hành: 13/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng
Ngày 09/12/2021, Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 12/VBHN-BQP Ngày ban hành: 09/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 4640/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 08/12/2021, Văn bản hợp nhất 4640/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 4640/VBHN-BTP Ngày ban hành: 08/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 4641/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 08/12/2021, Văn bản hợp nhất 4641/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 4641/VBHN-BTP Ngày ban hành: 08/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 07/12/2021, Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 15/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 07/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 07/12/2021, Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 18/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 07/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Quyết định quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 06/12/2021, Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Quyết định quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 4496/VBHN-BLĐTBXH Ngày ban hành: 06/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 06/12/2021, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 17/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 06/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Bộ luật Tố tụng hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày 03/12/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Bộ luật Tố tụng hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-VPQH Ngày ban hành: 03/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày 03/12/2021, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự do Văn phòng Quốc hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-VPQH Ngày ban hành: 03/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật Thống kê do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày 03/12/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật Thống kê do Văn phòng Quốc hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-VPQH Ngày ban hành: 03/12/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 30/11/2021, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 30/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 30/11/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 30/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 26/11/2021, Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 14/VBHN-BYT Ngày ban hành: 26/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 4246/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 24/11/2021, Văn bản hợp nhất 4246/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 4246/VBHN-BLĐTBXH Ngày ban hành: 24/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 23/11/2021, Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 15/VBHN-BCT Ngày ban hành: 23/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 23/11/2021, Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 16/VBHN-BCT Ngày ban hành: 23/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 23/11/2021, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 17/VBHN-BCT Ngày ban hành: 23/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Nghị định về thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 19/11/2021, Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Nghị định về thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 14/VBHN-BCT Ngày ban hành: 19/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 19/11/2021, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BCA Ngày ban hành: 19/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 17/11/2021, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 17/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 16/11/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 16/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 16/11/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 16/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 16/11/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 16/11/2021 Hiệu lực: