Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong 1.890 văn bản

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 23/11/2021, Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 17/VBHN-BCT Ngày ban hành: 23/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 23/11/2021, Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 16/VBHN-BCT Ngày ban hành: 23/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 23/11/2021, Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 15/VBHN-BCT Ngày ban hành: 23/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 19/11/2021, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BCA Ngày ban hành: 19/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Nghị định về thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 19/11/2021, Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Nghị định về thương mại điện tử do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 14/VBHN-BCT Ngày ban hành: 19/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 17/11/2021, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 17/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 16/11/2021, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 16/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 01/11/2021, Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 14/VBHN-BTC Ngày ban hành: 01/11/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 29/10/2021, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BTC Ngày ban hành: 29/10/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020
Ngày 29/10/2021, Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 12/VBHN-BTC Ngày ban hành: 29/10/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 29/10/2021, Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 11/VBHN-BTC Ngày ban hành: 29/10/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 29/10/2021, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-BTC Ngày ban hành: 29/10/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 29/10/2021, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BTC Ngày ban hành: 29/10/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 22/10/2021, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BTC Ngày ban hành: 22/10/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 15/10/2021, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BYT Ngày ban hành: 15/10/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban
Ngày 07/10/2021, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BTC Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Điều 5 Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 07/10/2021, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Điều 5 Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BTC Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 10/09/2021, Văn bản hợp nhất 12/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 12/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 10/09/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 07/09/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BXD Ngày ban hành: 07/09/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 30/08/2021, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Quyết định về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 30/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày 26/08/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 26/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày 26/08/2021, Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 11/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 26/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 26/08/2021, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BXD Ngày ban hành: 26/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 25/08/2021, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BCA Ngày ban hành: 25/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 24/08/2021, Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 16/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 24/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày 18/08/2021, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BCT Ngày ban hành: 18/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 17/08/2021, Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 15/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 17/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
Ngày 10/08/2021, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BQP Ngày ban hành: 10/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật khiếu nại do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày 06/08/2021, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Luật khiếu nại do Văn phòng Quốc hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-VPQH Ngày ban hành: 06/08/2021 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Nghị quyết quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm do Văn phòng Quốc hội ban hành
Ngày 06/08/2021, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2021 hợp nhất Nghị quyết quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm do Văn phòng Quốc hội ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-VPQH Ngày ban hành: 06/08/2021 Hiệu lực: