Văn bản hợp nhất

Đang xem kết quả 31 đến 60 trong 1.890 văn bản

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 06/06/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BYT Ngày ban hành: 06/06/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 01/06/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BQP Ngày ban hành: 01/06/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 30/05/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 30/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 27/05/2022, Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 27/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Ngày 23/05/2022, Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý được ban hành bởi...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 16/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 23/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 23/05/2022, Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 23/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 23/05/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành: 23/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 18/05/2022, Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 11/VBHN-BTC Ngày ban hành: 18/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 16/05/2022, Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 14/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 16/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 13/05/2022, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-BTC Ngày ban hành: 13/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 12/05/2022, Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 14/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 12/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 12/05/2022, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 12/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 12/05/2022, Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 15/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 12/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 06/05/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BTC Ngày ban hành: 06/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 05/05/2022, Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 1537/VBHN-BVHTTDL Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Quyết định về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 05/05/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Quyết định về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BTTTT Ngày ban hành: 05/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 02/05/2022, Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 2/VBHN-BNV Ngày ban hành: 02/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 02/05/2022, Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 1/VBHN-BNV Ngày ban hành: 02/05/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 28/04/2022, Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 12/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 28/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 22/04/2022, Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BTC Ngày ban hành: 22/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 21/04/2022, Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 11/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 21/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 20/04/2022, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BTC Ngày ban hành: 20/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 20/04/2022, Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 05/VBHN-BNNPTNT Ngày ban hành: 20/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành
Ngày 19/04/2022, Văn bản hợp nhất 01/VBHN-TTCP năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 01/VBHN-TTCP Ngày ban hành: 19/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 18/04/2022, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BNN Ngày ban hành: 18/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 18/04/2022, Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 13/VBHN-BTNMT Ngày ban hành: 18/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 14/04/2022, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-BGTVT Ngày ban hành: 14/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 13/04/2022, Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 10/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 13/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 12/04/2022, Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 06/VBHN-BTC Ngày ban hành: 12/04/2022 Hiệu lực:
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 06/04/2022, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2022 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-NHNN Ngày ban hành: 06/04/2022 Hiệu lực: