Nghị định

Đang xem kết quả 151 đến 181 trong 440.853 văn bản

Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Ngày 15/11/2021, Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 100/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
Ngày 15/11/2021, Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 101/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Ngày 11/11/2021, Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 99/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ngày 08/11/2021, Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 97/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
Ngày 08/11/2021, Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 98/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Ngày 02/11/2021, Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 96/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 02/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
Ngày 01/11/2021, Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 95/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
Ngày 28/10/2021, Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 94/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
Ngày 27/10/2021, Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 92/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Ngày 27/10/2021, Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 93/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 91/2021/NĐ-CP về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô
Ngày 21/10/2021, Nghị định 91/2021/NĐ-CP về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 91/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
Ngày 19/10/2021, Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 90/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 18/10/2021, Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 89/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục
Ngày 07/10/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học
Ngày 05/10/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
Ngày 01/10/2021, Nghị định 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 88/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Ngày 29/09/2021, Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 87/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
Ngày 25/09/2021, Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 85/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
Ngày 25/09/2021, Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 86/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Ngày 22/09/2021, Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 84/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 22/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết ....../2021/UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết ....../2021/UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử
Ngày 18/09/2021, Dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 18/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
Ngày 13/09/2021, Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 83/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 13/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Ngày 06/09/2021, Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 82/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Ngày 27/08/2021, Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 81/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 26/08/2021, Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 80/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Ngày 16/08/2021, Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 79/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày 01/08/2021, Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 78/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày 01/08/2021, Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 77/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày 01/08/2021, Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 77/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày 01/08/2021, Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 77/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/08/2021 Hiệu lực: