Nghị định

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong 5.273 văn bản

Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
Ngày 30/06/2021, Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 64/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú
Ngày 29/06/2021, Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 62/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Ngày 25/06/2021, Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 61/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 21/06/2021, Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 60/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Ngày 18/06/2021, Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 59/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/06/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản
Ngày 16/06/2021, Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
Ngày 10/06/2021, Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 58/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Ngày 04/06/2021, Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 57/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
Ngày 31/05/2021, Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 56/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/05/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng
Ngày 28/05/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/05/2021 Hiệu lực:
Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày 24/05/2021, Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 55/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/05/2021 Hiệu lực:
Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Ngày 21/05/2021, Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 54/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/05/2021 Hiệu lực:
Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022
Ngày 21/05/2021, Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 53/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/05/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
Ngày 20/04/2021, Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
Ngày 19/04/2021, Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 52/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Ngày 01/04/2021, Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 49/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Ngày 01/04/2021, Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 50/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Ngày 01/04/2021, Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 51/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
Ngày 01/04/2021, Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 47/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực:
Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Ngày 31/03/2021, Nghị định 46/2021/NĐ-CP về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 46/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Ngày 31/03/2021, Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 45/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
Ngày 31/03/2021, Nghị định 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 43/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 31/03/2021, Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 44/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Ngày 31/03/2021, Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 42/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan
Ngày 30/03/2021, Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 39/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
Ngày 30/03/2021, Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 40/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Ngày 30/03/2021, Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 41/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân
Ngày 29/03/2021, Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 37/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Ngày 29/03/2021, Nghị định 34/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 34/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Ngày 29/03/2021, Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 32/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/03/2021 Hiệu lực: