Nghị định

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong 5.273 văn bản

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
Ngày 18/11/2020, Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 135/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/11/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 16/11/2020, Dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/11/2020 Hiệu lực:
Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
Ngày 15/11/2020, Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 134/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/11/2020 Hiệu lực:
Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự
Ngày 09/11/2020, Nghị định 133/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 133/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/11/2020 Hiệu lực:
Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ngày 05/11/2020, Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 132/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 05/11/2020 Hiệu lực:
Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày 02/11/2020, Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 131/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 02/11/2020 Hiệu lực:
Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ngày 30/10/2020, Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 130/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
Ngày 27/10/2020, Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 129/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại
Ngày 19/10/2020, Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 124/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Ngày 19/10/2020, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 125/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Ngày 19/10/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 126/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
Ngày 19/10/2020, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 123/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Ngày 19/10/2020, Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 128/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Ngày 15/10/2020, Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 122/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
Ngày 09/10/2020, Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 121/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Ngày 07/10/2020, Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 119/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 07/10/2020, Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 120/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Ngày 02/10/2020, Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 118/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 02/10/2020 Hiệu lực:
Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Ngày 28/09/2020, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 117/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/09/2020 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài
Ngày 26/09/2020, Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 26/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Ngày 25/09/2020, Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 114/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Ngày 25/09/2020, Nghị định 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 116/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Ngày 25/09/2020, Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 115/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 18/09/2020, Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 112/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
Ngày 18/09/2020, Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 113/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022
Ngày 18/09/2020, Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 111/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Ngày 15/09/2020, Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 110/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ngày 15/09/2020, Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 109/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày 14/09/2020, Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 107/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/09/2020 Hiệu lực:
Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày 14/09/2020, Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 108/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/09/2020 Hiệu lực: