Nghị định

Đang xem kết quả 241 đến 271 trong 440.853 văn bản

Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Ngày 09/03/2021, Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 17/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày 03/03/2021, Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 15/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 03/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án
Ngày 03/03/2021, Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 16/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 03/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Ngày 01/03/2021, Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 13/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
Ngày 01/03/2021, Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 14/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/03/2021 Hiệu lực:
Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
Ngày 24/02/2021, Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 12/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/02/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Ngày 17/02/2021, Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/02/2021 Hiệu lực:
Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển
Ngày 10/02/2021, Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 11/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/02/2021 Hiệu lực:
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày 09/02/2021, Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 10/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/02/2021 Hiệu lực:
Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
Ngày 09/02/2021, Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 09/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/02/2021 Hiệu lực:
Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Ngày 28/01/2021, Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 08/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
Ngày 27/01/2021, Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 07/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Ngày 26/01/2021, Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 06/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Ngày 25/01/2021, Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 05/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 22/01/2021, Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 04/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 22/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Ngày 15/01/2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 03/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Ngày 07/01/2021, Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 02/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 04/01/2021, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 01/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ngày 31/12/2020, Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 159/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 31/12/2020, Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 154/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán
Ngày 31/12/2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 155/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Ngày 31/12/2020, Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 156/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Ngày 31/12/2020, Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 158/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Ngày 31/12/2020, Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 153/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp
Ngày 31/12/2020, Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 157/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2020, Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 151/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 30/12/2020, Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 152/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Ngày 25/12/2020, Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 150/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Ngày 18/12/2020, Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 147/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Ngày 18/12/2020, Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 146/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Ngày 18/12/2020, Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 146/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Ngày 18/12/2020, Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 146/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/12/2020 Hiệu lực: