Nghị định

Đang xem kết quả 121 đến 151 trong 440.853 văn bản

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày 30/12/2021, Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 134/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Ngày 30/12/2021, Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 128/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày 30/12/2021, Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 131/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
Ngày 28/12/2021, Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 123/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Ngày 28/12/2021, Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 124/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
Ngày 28/12/2021, Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 125/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày 28/12/2021, Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 122/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ
Ngày 27/12/2021, Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Ngày 27/12/2021, Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 121/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
Ngày 24/12/2021, Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 119/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Ngày 24/12/2021, Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 120/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày 23/12/2021, Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 118/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 23/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Ngày 22/12/2021, Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 117/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Ngày 21/12/2021, Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 116/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Ngày 16/12/2021, Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 115/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Ngày 16/12/2021, Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 114/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 113/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Ngày 14/12/2021, Nghị định 113/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 113/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/12/2021 Hiệu lực:
Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh và đặt tên đường tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt X năm 2021
Ngày 10/12/2021, Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh và đặt tên đường tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt X năm 2021 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 37/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 10/12/2021, Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 112/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
Ngày 09/12/2021, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 111/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Ngày 09/12/2021, Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 110/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/12/2021 Hiệu lực:
Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2020
Ngày 08/12/2021, Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2020 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 39/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
Ngày 08/12/2021, Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 109/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Ngày 07/12/2021, Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 108/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam
Ngày 06/12/2021, Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 106/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 06/12/2021, Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 107/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ngày 04/12/2021, Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 104/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy
Ngày 04/12/2021, Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 105/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Ngày 26/11/2021, Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 103/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Ngày 16/11/2021, Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 102/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Ngày 16/11/2021, Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 102/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Ngày 16/11/2021, Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 102/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/11/2021 Hiệu lực: