Nghị định

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong 5.273 văn bản

Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 18/10/2021, Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 89/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục
Ngày 07/10/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 07/10/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học
Ngày 05/10/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 05/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
Ngày 01/10/2021, Nghị định 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 88/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Ngày 29/09/2021, Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 87/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
Ngày 25/09/2021, Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 86/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
Ngày 25/09/2021, Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 85/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Ngày 22/09/2021, Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 84/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 22/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết ....../2021/UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
Ngày 21/09/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết ....../2021/UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/09/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử
Ngày 18/09/2021, Dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 18/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
Ngày 13/09/2021, Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 83/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 13/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Ngày 06/09/2021, Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 82/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/09/2021 Hiệu lực:
Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Ngày 27/08/2021, Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 81/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 26/08/2021, Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 80/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Ngày 16/08/2021, Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 79/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày 01/08/2021, Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 77/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày 01/08/2021, Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 78/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/08/2021 Hiệu lực:
Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển
Ngày 28/07/2021, Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 76/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày 24/07/2021, Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 75/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo
Ngày 20/07/2021, Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 70/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày 15/07/2021, Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 68/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Ngày 15/07/2021, Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 69/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Ngày 15/07/2021, Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 67/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng
Ngày 13/07/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày 06/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi
Ngày 06/07/2021, Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 66/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ngày 03/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/07/2021 Hiệu lực:
Nghị định 63/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi
Ngày 30/06/2021, Nghị định 63/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 63/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực:
Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
Ngày 30/06/2021, Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 65/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/06/2021 Hiệu lực: