Dich vu doanh nghiep so

Nghị định

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 5.086 văn bản

Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ngày 01/08/2021, Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 77/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/08/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ngày 01/08/2021, Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 78/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/08/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển
Ngày 28/07/2021, Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 76/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Ngày 24/07/2021, Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 75/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo
Ngày 20/07/2021, Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 70/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/07/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
Ngày 19/07/2021, Dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 19/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 15/07/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 15/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
Ngày 14/07/2021, Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng
Ngày 13/07/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày 06/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ngày 03/07/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 03/07/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Ngày 25/06/2021, Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 61/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/06/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày 22/06/2021, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Ngày 18/06/2021, Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 59/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 17/06/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Ngày 17/06/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 17/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản
Ngày 16/06/2021, Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 16/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
Ngày 10/06/2021, Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 58/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/06/2021 Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày 02/06/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 02/06/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
Ngày 31/05/2021, Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 56/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng
Ngày 28/05/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày 24/05/2021, Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 55/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Ngày 21/05/2021, Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 54/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022
Ngày 21/05/2021, Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 53/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Ngày 21/05/2021, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/05/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú
Ngày 06/05/2021, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/05/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
Ngày 20/04/2021, Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 20/04/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021
Ngày 19/04/2021, Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 52/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Ngày 01/04/2021, Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 49/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Ngày 01/04/2021, Nghị định 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 51/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/04/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực