Nghị định

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 5.177 văn bản

Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
Ngày 15/01/2022, Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 10/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
Ngày 15/01/2022, Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 10/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
Ngày 15/01/2022, Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 11/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Ngày 12/01/2022, Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 09/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 07/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
Ngày 10/01/2022, Nghị định 07/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 07/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 05/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
Ngày 07/01/2022, Nghị định 05/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 05/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
Ngày 07/01/2022, Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 06/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
Ngày 06/01/2022, Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 03/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt
Ngày 04/01/2022, Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 01/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Ngày 31/12/2021, Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 143/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Ngày 31/12/2021, Nghị định 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 139/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
Ngày 31/12/2021, Nghị định 137/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 137/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
Ngày 31/12/2021, Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 136/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Ngày 31/12/2021, Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 142/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày 31/12/2021, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 144/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
Ngày 31/12/2021, Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 140/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
Ngày 31/12/2021, Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 148/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
Ngày 31/12/2021, Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 135/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
Ngày 30/12/2021, Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 126/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
Ngày 30/12/2021, Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 129/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 30/12/2021, Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 127/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Ngày 30/12/2021, Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 128/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày 30/12/2021, Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 134/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 130/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
Ngày 30/12/2021, Nghị định 130/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 130/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: Còn hiệu lực
Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày 28/12/2021, Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 122/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Ngày 28/12/2021, Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 124/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
Ngày 28/12/2021, Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 123/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
Ngày 28/12/2021, Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 125/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực: Chưa xác định
Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Ngày 27/12/2021, Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 121/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật
Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
Ngày 24/12/2021, Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 119/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực: Đang cập nhật