Nghị định

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 5.273 văn bản

Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
Ngày 24/06/2022, Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 42/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 20/06/2022, Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 41/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 40/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
Ngày 20/06/2022, Nghị định 40/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 40/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 39/2022/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ
Ngày 18/06/2022, Nghị định 39/2022/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 39/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày 12/06/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 38/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam
Ngày 06/06/2022, Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 37/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Ngày 06/06/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 06/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định về kinh doanh xổ số
Ngày 01/06/2022, Dự thảo Nghị định về kinh doanh xổ số được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 01/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 30/05/2022, Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 36/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022
Ngày 28/05/2022, Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 34/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 33/2022/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
Ngày 27/05/2022, Nghị định 33/2022/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 33/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
Ngày 24/05/2022, Dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 24/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ngày 21/05/2022, Nghị định 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 32/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Ngày 20/05/2022, Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 31/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 20/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
Ngày 19/05/2022, Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 30/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Ngày 13/05/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 13/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định về Công tác xã hội
Ngày 10/05/2022, Dự thảo Nghị định về Công tác xã hội được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 29/2022/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 29/04/2022, Nghị định 29/2022/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 29/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 29/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước
Ngày 28/04/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 28/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
Ngày 26/04/2022, Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 28/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày 19/04/2022, Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 27/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 14/04/2022, Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 26/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 14/04/2022, Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 14/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính
Ngày 12/04/2022, Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 25/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
Ngày 08/04/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 08/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày 06/04/2022, Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 24/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Ngày 05/04/2022, Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 23/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 05/04/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ngày 30/03/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 30/03/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Ngày 25/03/2022, Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 22/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/03/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia
Ngày 21/03/2022, Dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 21/03/2022 Hiệu lực: Kiểm tra