Nghị định

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong 5.273 văn bản

Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
Ngày 06/01/2022, Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 04/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
Ngày 06/01/2022, Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 03/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản
Ngày 06/01/2022, Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 02/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt
Ngày 04/01/2022, Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 01/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 139/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Ngày 31/12/2021, Nghị định 139/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 139/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
Ngày 31/12/2021, Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 137/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
Ngày 31/12/2021, Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 136/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Ngày 31/12/2021, Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 142/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
Ngày 31/12/2021, Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 135/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
Ngày 31/12/2021, Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 148/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Ngày 31/12/2021, Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 143/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày 31/12/2021, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 144/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 138/2021/NĐ-CP quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Ngày 31/12/2021, Nghị định 138/2021/NĐ-CP quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 138/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
Ngày 31/12/2021, Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 140/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày 30/12/2021, Nghị định 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 131/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Ngày 30/12/2021, Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 128/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
Ngày 30/12/2021, Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 126/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
Ngày 30/12/2021, Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 129/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
Ngày 30/12/2021, Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 130/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày 30/12/2021, Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 134/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 30/12/2021, Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 127/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
Ngày 28/12/2021, Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 125/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày 28/12/2021, Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 122/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Ngày 28/12/2021, Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 124/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
Ngày 28/12/2021, Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 123/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/12/2021 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ
Ngày 27/12/2021, Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý chợ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Ngày 27/12/2021, Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 121/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
Ngày 24/12/2021, Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 119/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Ngày 24/12/2021, Nghị định 120/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 120/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày 23/12/2021, Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 118/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 23/12/2021 Hiệu lực: