Nghị định

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong 5.273 văn bản

Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
Ngày 27/01/2021, Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 07/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Ngày 26/01/2021, Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 06/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Ngày 25/01/2021, Nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 05/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 22/01/2021, Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 04/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 22/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Ngày 15/01/2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 03/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
Ngày 07/01/2021, Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 02/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 04/01/2021, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 01/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/01/2021 Hiệu lực:
Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 31/12/2020, Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 154/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp
Ngày 31/12/2020, Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 157/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Ngày 31/12/2020, Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 153/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Ngày 31/12/2020, Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 158/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Ngày 31/12/2020, Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 156/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán
Ngày 31/12/2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 155/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ngày 31/12/2020, Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 159/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Ngày 30/12/2020, Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 151/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 30/12/2020, Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 152/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Ngày 25/12/2020, Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 150/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
Ngày 18/12/2020, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 148/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Ngày 18/12/2020, Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 146/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Ngày 18/12/2020, Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 147/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Ngày 14/12/2020, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 144/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
Ngày 14/12/2020, Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 145/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Ngày 10/12/2020, Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 143/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Ngày 09/12/2020, Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 142/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ngày 08/12/2020, Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 141/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/12/2020 Hiệu lực:
Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
Ngày 30/11/2020, Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 140/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/11/2020 Hiệu lực:
Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Ngày 27/11/2020, Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 139/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/11/2020 Hiệu lực:
Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
Ngày 27/11/2020, Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 137/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/11/2020 Hiệu lực:
Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Ngày 27/11/2020, Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 138/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/11/2020 Hiệu lực:
Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi
Ngày 24/11/2020, Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 136/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/11/2020 Hiệu lực: