Nghị định

Đang xem kết quả 91 đến 121 trong 440.853 văn bản

Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Ngày 27/01/2022, Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 14/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường
Ngày 21/01/2022, Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo lường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 13/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 17/01/2022, Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 12/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 17/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len
Ngày 15/01/2022, Nghị định 11/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2020/NĐ-CP về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 11/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
Ngày 15/01/2022, Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 10/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ
Ngày 15/01/2022, Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 10/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Ngày 12/01/2022, Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 09/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 12/01/2022 Hiệu lực:
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 10/01/2022, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 07/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
Ngày 10/01/2022, Nghị định 07/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 07/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Ngày 10/01/2022, Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 08/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
Ngày 07/01/2022, Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 06/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 05/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
Ngày 07/01/2022, Nghị định 05/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 05/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
Ngày 06/01/2022, Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 03/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
Ngày 06/01/2022, Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 04/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản
Ngày 06/01/2022, Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 02/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt
Ngày 04/01/2022, Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 01/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/01/2022 Hiệu lực:
Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
Ngày 31/12/2021, Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 148/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
Ngày 31/12/2021, Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 143/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Ngày 31/12/2021, Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 142/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
Ngày 31/12/2021, Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 136/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
Ngày 31/12/2021, Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 137/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 139/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Ngày 31/12/2021, Nghị định 139/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 139/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 138/2021/NĐ-CP quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Ngày 31/12/2021, Nghị định 138/2021/NĐ-CP quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 138/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
Ngày 31/12/2021, Nghị định 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 135/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
Ngày 31/12/2021, Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 140/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày 31/12/2021, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 144/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
Ngày 30/12/2021, Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 130/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
Ngày 30/12/2021, Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 129/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
Ngày 30/12/2021, Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 126/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 30/12/2021, Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 127/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 30/12/2021, Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 127/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày 30/12/2021, Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 127/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/12/2021 Hiệu lực: