Nghị định

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong 5.273 văn bản

Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Ngày 22/12/2021, Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 117/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 22/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Ngày 21/12/2021, Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 116/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Ngày 16/12/2021, Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 114/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Ngày 16/12/2021, Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 115/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 113/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Ngày 14/12/2021, Nghị định 113/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 113/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 14/12/2021 Hiệu lực:
Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh và đặt tên đường tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt X năm 2021
Ngày 10/12/2021, Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND về điều chỉnh và đặt tên đường tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt X năm 2021 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 37/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày 10/12/2021, Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 112/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Ngày 09/12/2021, Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 110/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
Ngày 09/12/2021, Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 111/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 09/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
Ngày 08/12/2021, Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 109/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/12/2021 Hiệu lực:
Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2020
Ngày 08/12/2021, Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2020 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 39/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Ngày 07/12/2021, Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 108/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 07/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 06/12/2021, Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 107/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam
Ngày 06/12/2021, Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 106/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 06/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy
Ngày 04/12/2021, Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 105/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ngày 04/12/2021, Nghị định 104/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 104/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/12/2021 Hiệu lực:
Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Ngày 26/11/2021, Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 103/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 26/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Ngày 16/11/2021, Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 102/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 16/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
Ngày 15/11/2021, Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 101/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Ngày 15/11/2021, Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 100/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 15/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Ngày 11/11/2021, Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 99/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Ngày 08/11/2021, Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 97/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
Ngày 08/11/2021, Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 98/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
Ngày 02/11/2021, Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 96/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 02/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
Ngày 01/11/2021, Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 95/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 01/11/2021 Hiệu lực:
Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
Ngày 28/10/2021, Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 94/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
Ngày 27/10/2021, Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 92/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Ngày 27/10/2021, Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 93/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 91/2021/NĐ-CP về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô
Ngày 21/10/2021, Nghị định 91/2021/NĐ-CP về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 91/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 21/10/2021 Hiệu lực:
Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
Ngày 19/10/2021, Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023 được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 90/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 19/10/2021 Hiệu lực: