Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2299:1978

CHẤT CHỈ THỊ-QUỲ
Indicator. Lacmud

Quỳ là một chất bột màu đen pha tím, tan được trong rượu, axeton, tan có mức độ trong nước.

Công thức phân tử: C12H9O3N

Khối lượng phân tử( theo khối lượng nguyên tử quốc tế năm 1961): 215,21

1.YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1Quỳ cần phải tương ứng với những yêu cầu và mức cho trong bảng:

 

Tên gọi các chỉ tiêu

Mức

1.Cực đại của đường cong hấp thụ ánh sáng trong dung dịch 1: 40000 đo trên máy so màu đơn sắc với cuvet có chiều dày lớp hấp thụ ánh sáng là 10 mm, tính bằng mmk

2. Mật độ quang của dung dịch 0,0025 %, không nhỏ hơn

3.Khoảng pH chuyển từ màu đỏ sang xanh

4. Phần còn lại sau khi nung, tính bằng phần trăm không lớn hơn.

5. Chất bay hơi khi sấy tính bằng phần trăm không lớn hơn

 

 

 

59565

0,75

4,4-6,2

0,6

8