Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2303:1978

CHẤT CHỈ THỊ- IODEOZIN
Indicators Iodeozin

Iodeozin còn được gọi là tetraiotfluoretxein

Chất pha chế là một chất bột màu đỏ gạch hầu như không tan trong nước, tan trong rượu etylic.

Công thức phân tử:

 C20H8O5I4

Công thức cấu tạo

 

 

Khối lượng phân tử ( theo khối lượng nguyên tử quốc tế năm 1948)-835,94 g.

1.YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1 Iodeozin phải thoả mãn những yêu cầu trong bảng.

 

Tên chỉ tiêu

Mức

1.Hàm lượng iot chuyển ra chất khô tính bằng phần trăm, không nhỏ hơn

2.Hàm lượng ẩm tính bằng phần trăm, không lớn hơn

3. Phần còn lại sau khi nung( dưới dạng sunfat), tính bằng phần trăm, không lớn hơn

4.Độ tan trong rượu etylic

 5.Độ nhạy khi chuẩn độ

58,5

 1,5

 9,5

Theo đúng phép thử trong điều 6

Theo đúng phép thử trong điều 7

2.LẤY MẪU

2.1 Tổng khối lượng mẫu lấy không được nhỏ hơn 25 g.

3. TIẾN HÀNH ...