Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2307:1978

CHẤT CHỈ THỊ-CREZOLA ĐỎ
Indicators-Cresol red

Tiêu chuẩn này áp dụng cho chất chỉ thị crezola đỏ( octocrezolsunfoftalein). Chỉ thị là một chất bột nhỏ mầu đỏ tối hay mầu đỏ gạch ánh xanh, khó tan trong nước, dễ tan hơn trong rượu etylic; dễ tan trong các dung dịch kiềm loãng và muối cacbonat của kim loại kiềm.

Chỉ thị chuyển màu ở hai khoảng pH: 0,2-1,8, chuyển từ màu đỏ sang vàng và 7,2-8,8, chuyển từ màu vàng sang đỏ thẫm.

Công thức phân tử:

 C21H18O5S

Công thức cấu tạo

 

khối lượng phân tử(theo khối lượng nguyên tử quốc tế năm 1969)-382,44 g.

1.YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1 Các chỉ tiêu lý hoá của cresola đỏ phải tương ứng với yêu cầu và mức cho trong bảng.

 

Tên gọi các chỉ tiêu

Mức

Tinh khiết phân tích

1. Cresola đỏ C21H18O5S tính bằng phần trăm không nhỏ hơn.

2.Mật độ quang của dung dịch có 0,01 g/l ở pH 11 ...