Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2305:1978

CHẤT CHỈ THỊ-METYL DA CAM
(natri para-dimetylaminoazobenzensunfonat)
Idicators Metyl orange( sodium paradimethylaminoazobenzenesulphate

 Metyl da cam là một chất bột tinh thể màu da cam, không tan trong dung môi hữu cơ, khó tan trong nước nguội, nhưng dễ tan trong nước nóng.

Công thức phân tử: C14H14N3O3. S. Na

Công thức cấu tạo;

 

Khối lượng phân tử ( theo khối lượng nguyên tử quốc tế năm 1961)- 327,34

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Metyl da cam phải tương ứng với các yêu cầu, mức nêu trong bảng 1.

Bảng 1

 

Các chỉ tiêu

Mức

 

1.Cực đại hấp thụ ánh sáng của dung dịch 0,0005 %, tính bằng mmk

2.Mật độ quang của dung dịch 0,0005 % tại cực đại hấp thụ ánh sáng, không nhỏ hơn.

3.Khoảng pH chuyển từ màu đỏ sang vàng

4 Chất không tan trong nước (%) không lớn hơn

5. Phần còn lại sau khi nung (%) trong khoảng

6. Độ nhậy khi thay đổi pH