Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2306:1978

CHẤT CHỈ THỊ-CÔNG GÔ ĐỎ
Indicator Congo red

Tiêu chuẩn này áp dụng cho chất chỉ thị công gô đỏ. Chất chỉ thị là một loại bột màu đỏ gạch., không tan trong dung môi hữu cơ, khó tan trong nước lạnh, dễ tan trong nước nóng.

Khối lượng phân tử( theo khối lượng nguyên tử quốc tế năm 1969)-696,68

Công thức phân tử: C32H22N6O6S2Na2

Công thức cấu tạo:

 

1.YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1 Công gô đỏ được sản xuất tương ứng với yêu cầu của tiêu cuẩn này và tuân thủ công nghệ đã được quy định.

1.2 Các chỉ tiêu hoá lý của công gô đỏ phải tương ứng với yêu cầu mức cho trong bảng.

 

Tên gọi các chỉ tiêu

Mức

Tinh khiết phân tích

1.Hàm lượng(C32H22N6O6S2Na2 )tính bằng % không nhỏ hơn

2.Mật độ quang của dung dịch có 0,01 g/l ở pH 11 tại cực đại đường cong hấp thụ ánh sáng không nhỏ hơn

3.Các chất không tan ...