Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2308:1978

CHẤT CHỈ THỤ- METYLA ĐỎ
( axit paradimetylaminozobenzen-octocacbonic) Indicators Metyl red (paradimetylaminozobenzen-octocacbonic-acid

Metyla đỏ còn được gọi là paradimetylaminozobenzen-octocacbonic axit. Chất chỉ thị là những tinh thể ánh tím hoặc dạng bột nâu đỏ.

Công thức phân tử: C15H15O2N3

Công thức cấu tạo

 

Khối lượng phân tử ( theo khối lượng nguyên tử quốc tế năm 1948)- 269,29.

1.YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1Metyla đỏ cần đáp ứng yêu cầu trong bảng.

 

Tên gọi các chỉ tiêu

TCVN 2308-78

Khuyến khích áp dụng

1. Khoảng chuyển màu từ đỏ sang vàng ở pH

2Nhiệt độ nóng chảy ở trong khoảng ( 00C). Ở đó hiệu số nhiệt độ giữa điểm đàu và cuối ( nhiệt độ nóng chảy ) không hơn 20C

3Phần còn lại sau khi nung ( dạng sunfat), tính bằng phần trăm , không lớn hơn

4Hàm lượng chất không tan trong rượu etylic, tính bằng % , không lớn hơn

5Độ oxy hoá dưới tác dụng của bromua-bromat