Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2301:1978

CHẤT CHỈ THỊ- TROPEOLIN 000

( 4-Oxinaftalinazoparabenzensunfonatnatri) Indicators

Tropeolin 000- 4-Oxinaftalinazoparabenzensunfonat sodium

Chất chỉ thị là một chất bột màu đỏ sẫm hoặc đỏ gạch, khó tan trong nước, tan nhiều trong rượu etylic và các dung dịch kiềm, không tan trong các axit.

Công thức phân tử

 C16H11O4N2SNa

Công thức cấu tạo

Khối lượng phân tử ( theo khối lượng nguyên tử quốc tế năm 1948)- 350,33

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1.Tropeolin 000 phải đảm bảo những yêu cầu nêu trong bảng.

 

Chỉ tiêu

Mức

1. Dung dịch chỉ thị phải

2.Khoảng chuyển màu từ vàng gạch sang đỏ thẫm ở pH

3.Mất sau khi sấy(%) không lớn hơn

4. Phần còn lại sau khi nung( dưới dạng sunfat), chuyển ra chất pha chế đã sấy trong khoảng(%)

5. Hàm lượng natri clorua tính trên chất đã sấy không lớn hơn( %)

Trong

7,6-9,0

10

 19,0-22,0

2.PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1 Tổng khối lượng ...