Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong tổng số 318 thuật ngữ

NHÀ THẦU
Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài, được phép tiến hành hoạt động dầu khí trên cơ sở hợp đồng dầu khí.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Dầu khí 1993)
NHÀ THẦU CHÍNH
Là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể Là nhà thầu độc lập hoặc ...
NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam.(Theo khoản 37 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
NHÀ THẦU PHỤ
Là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài ký kết hợp đồng với Nhà thầu hoặc Xí nghiệp liên doanh dầu khí để thực hiện các dịch vụ dầu khí.(Theo Khoản 9, Điều ...
NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ THẦU)
Là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng.(Theo ...
NHÀ THẦU TRONG NƯỚC
Là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc cá nhân mang quốc tịch Việt Nam tham dự thầu.(Theo khoản 38 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
NHÀ TU HÀNH
là tín đồ xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN
Là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)
NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
Là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)
NHẬN CHÌM Ở BIỂN
Là sự đánh chìm hoặc trút bỏ có chủ định xuống biển các vật, chất được nhận chìm ở biển theo quy định của Luật này.(Theo khoản 14 Điều 3 Luật tài nguyên, môi trường ...
NHÂN CHỨNG X. Người làm chứng.
 
NHÂN DÂN
Tập hợp đông đảo những người dân thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng đang sống trong một khu vực địa lý nhất định.Ví dụ: Nhân ...
NHÂN DẠNG
Là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người này với người khác.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật Căn cước công dân 2014)
NHẬN DẠNG
Tổ chức cho một người quan sát, nhận lại đối tượng hiện tại với đối tượng mà họ đã biết trước đây trong mối quan hệ với sự kiện đang điều tra nhằm xác định ...
NHÂN DANH
Việc thực hiện một hành động lấy danh nghĩa của một chức danh, một tổ chức hay một quốc gia.Khi một cá nhân hành động nhân danh một chức danh nào đó, thì hành động ...
NHÃN HIỆU
Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.(Theo Khoản 16, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
Là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính ...
NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
Dấu hiệu riêng được dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau.Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc ...
NHÃN HIỆU LIÊN KẾT
Là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.(Theo Khoản ...
NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG
Là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 20, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
NHÃN HIỆU TẬP THỂ
Là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức Là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân ...
NHẬN HỐI LỘ
Hành vi của người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận lợi ích vật chất (của hối lộ) do đã hoặc sẽ làm hay không làm một việc có lợi ...
NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CAO
Là đội ngũ những người có trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao, quản lý ...
NHÂN PHẨM
Phẩm chất, giá trị của một con người cụ thể và được pháp luật bảo vệ.Nhân phẩm của cá nhân phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, thể chế xã hội tại thời điểm lịch ...
NHÂN QUYỀN
Quyền con người, gồm các quyền tự nhiên thiêng liêng và bất khả xâm phạm như quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.Quyền con người bao gồm các quyền dân sự và ...
NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI
Tổng hợp những đặc điểm riêng về mặt xã hội hoặc có ý nghĩa về mặt xã hội của người phạm tội.Những đặc điểm nhân thân đó có thể là: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, ...
NHÂN VIÊN AN NINH BẾN CẢNG
Là người được chỉ định chịu trách nhiệm đối với việc xây dựng, thực thi, sửa đổi và duy trì Kế hoạch An ninh Bến cảng và liên lạc với các Sĩ quan An ninh ...
NHÂN VIÊN AN NINH CÔNG TY
Là người được công ty chỉ định để đảm bảo thực hiện đánh giá an ninh một tàu, xây dựng, đệ trình để phê duyệt Kế hoạch An ninh Tàu, và sau đó thực thi ...
NHÂN VIÊN LÃNH SỰ
Người được cơ quan lãnh sự tuyển dụng làm công việc hành chính hoặc kỹ thuật trong cơ quan lãnh sự.Nhân viên lãnh sự có thể là công dân của nước cử cơ quan lãnh ...
NHÂN VIÊN NGOẠI GIAO
Thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao một nước ở nước ngoài.Thuật ngữ “nhân viên ngoại giao” xuất hiện từ thời cổ đại cùng với sự ra đời của luật ngoại giao và ...