Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong tổng số 707 thuật ngữ

THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng ...
THỜI GIAN THỬ THÁCH
Thời gian cần thiết để cho người được hưởng án treo chứng tỏ sự tự cải tạo của mình trong điều kiện không bị cách ly khỏi đời sống xã hội và được Toà án ...
THỜI GIỜ LÀM VIỆC
Thời gian người lao động phải sử dụng cho công việc, do người sử dụng lao động quy định, phù hợp với quy định chung của pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng, ...
THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Thời gian theo quy định hoặc theo thỏa thuận, người lao động không phải thực hiện nghĩa vụ lao động, có quyền tự do sử dụng theo nhu cầu của mình.Trong lịch sử và cho ...
THỜI HẠN
Khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.Cách tính thời hạn được xác định theo dương lịch.Thời điểm bắt đầu thời hạn được xác định: 1) Khi thời hạn ...
THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Thời hạn do pháp luật quy định trong đó Nhà nước bảo hộ quyền của chủ sở hữu, quyền của tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.Thời ...
THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ
Thời hạn do pháp luật quy định, trong đó Nhà nước bảo hộ quyền của tác giả và các chủ thể khác đối với tác phẩm.Các quyền nhân thân của tác giả như: đặt tên ...
THỜI HẠN CHUẨN BỊ XÉT XỬ
Khoảng thời gian kể từ sau khi toà án nhận hồ sơ vụ án cho đến khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử.Pháp luật quy định thời hạn này để Thẩm phán ...
THỜI HẠN ĐIỀU TRA
Thời hạn do pháp luật quy định để cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án.Thời hạn điều tra được tính từ ngày khởi tố vụ án đến ngày kết thúc điều tra. ...
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
Là khoảng thời gian được xác định để các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng. Khoảng thời gian này được tính từ thời điểm hợp đồng phát ...
THỜI HẠN KHÁNG NGHỊ
Khoảng thời gian do pháp luật quy định để những người có thẩm quyền được kháng nghị bản án, quyết định của Toà án.Tùy theo từng loại kháng nghị mà pháp luật tố tụng có ...
THỜI HẠN LƯU KHO HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là khoảng thời gian tối đa được xác định từ thời điểm nhập kho đến thời điểm xuất kho hàng dự trữ quốc gia.
THỜI HẠN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là khoảng thời gian được xác định để Làm cơ sở dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch xây dựng.(Theo khoản 44 Điều ...
THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
Khoảng thời gian mà pháp luật cho phép người sử dụng đất được quyền chiếm hữu và sử dụng một diện tích đất nhất định được Nhà nước giao, cho thuê hoặc nhận quyền sử ...
THỜI HẠN TẠM GIAM
Thời hạn do pháp luật quy định được phép tạm giam bị can, bị cáo để phục vụ cho việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án.Bộ luật tố tụng hình sự quy định ...
THỜI HIỆU
Khoảng thời gian mà văn bản quy phạm pháp luật hoặc một quyền do pháp luật quy định có hiệu lực bắt buộc thi hành.Trong khuôn khổ của khoảng thời gian đó, chủ thể được ...
THỜI HIỆU KHIẾU NẠI
Thời hạn do pháp luật quy định mà khi hết thời hạn đó chủ thể mất quyền khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.Thời hiệu khiếu nại theo quy định ...
THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN
Thời hạn do pháp luật quy định mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ...
THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN
Thời hạn theo luật định mà trong thời hạn đó mới có thể buộc người phải thi hành án phải thi hành bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án.Thời hiệu ...
THỜI KỲ HÔN NHÂN
Là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.(Theo khoản 13 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014)
THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong thời gian 05 năm, ...
THỜI LƯỢNG QUẢNG CÁO
Là thời gian phát sóng các sản phẩm quảng cáo trong một kênh, chương trình phát thanh, truyền hình; thời gian quảng cáo trong tổng thời gian của một chương trình văn hoá, thể thao; ...
THÓI QUEN TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên, được các bên mặc nhiên thừa nhận để xác ...
THÔI QUỐC TỊCH
Không còn quốc tịch do xin thôi quốc tịch và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.Theo Điều 24 Luật quốc tịch năm 1998, công dân Việt Nam có đơn xin thôi ...
THỜI TIẾT
Là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm và khu vực cụ thể được xác định bằng các yếu tố và hiện tượng khí tượng.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật khí tượng thủy ...
THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU
Là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu giữ bằng phương tiện điện tử.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Thương mại 2005)
THỐNG ĐỐC
Người đứng đầu trong việc cai quản một vùng hay một ngành, lĩnh vực nhất định.Ở Việt Nam thời thuộc Pháp, nắm giữ chức danh thống đốc là viên chức người Pháp đứng đầu bộ ...
THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI
 (Nhà nước) tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần thống kê.Thống kê ...
THỐNG KÊ TÀI NGUYÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là việc điều tra, tổng hợp, đánh giá hiện trạng tài nguyên biển và hải đảo tại thời điểm thống kê và tình hình biến động giữa các lần thống kê.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật tài ...
THỐNG KÊ TỘI PHẠM
Việc ghi chép trung thực và phân tích một cách có hệ thống, đầy đủ và khoa học những thông tin (bao gồm tình trạng, động thái, cơ cấu và tính chất) về tình hình ...