Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong tổng số 318 thuật ngữ

NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG TRONG PHÂN BÓN
là nguyên tố hóa học cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.(Theo Khoản 22, Điều 2, Luật Trồng trọt 2018)
NHÀ CHỨC TRÁCH
Người đại diện quyền lực nhà nước có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước đối với các mặt hoạt động của đời sống xã hội.Nhà chức trách ...
NHÀ CHUNG CƯ
Nhà trong đó có nhiều căn hộ riêng biệt, độc lập với nhau nhưng có những phần diện tích hoặc trang thiết bị sử dụng chung.Phần diện tích, trang thiết bị dùng chung trong nhà ...
NHÀ ĐẦU TƯ
là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ...
NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.(Theo Khoản 11, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ...
NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài Là thành viên hoặc cổ đông.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
NHÀ GIAM
Nơi giam giữ người phạm tội đã bị kết án phạt tù bằng một bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhằm cách li họ với xã hội trong một thời ...
NHÀ NƯỚC
Tổ chức quyền lực, chính trị của xã hội có giai cấp, có lãnh thổ, dân cư và chính quyền độc lập, có khả năng đặt ra và thực thi pháp luật nhằm thiết lập ...
NHÀ NƯỚC CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT)
Là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật ...
NHÀ NƯỚC CHO THUÊ RỪNG
Là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng rừng thông qua hợp đồng cho thuê rừng.(Theo Khoản 21, Điều ...
NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ X. Kiểu nhà nước chủ nô; Nhà nước.
 
NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN X. Chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân; Nhà nước.
 
NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy ...
NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ X. Chính thể cộng hòa dân chủ; Nhà nước.
 
NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT
Nhà nước, trong đó lãnh thổ quốc gia được phân bổ thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ; có một Chính phủ, một Hiến pháp, một hệ thống pháp luật, một quốc tịch, ...
NHÀ NƯỚC GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (SAU ĐÂY GỌI LÀ NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT)
Là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật đất đai 2013)
NHÀ NƯỚC LIÊN BANG
Nhà nước được thành lập bởi sự liên kết, hợp nhất hai hay nhiều nhà nước thành viên (bang).Nhà nước liên bang có chủ quyền chung nhưng mỗi nhà nước thành viên có chủ quyền ...
NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ PHÂN QUYỀN CÁT CỨ
Hình thức nhà nước phong kiến, trong đó quyền lực nhà vua bị hạn chế bởi sự lộng quyền của các lãnh chúa địa phương.Do chính quyền trung ương yếu, các lãnh chúa địa phương ...
NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ TRUNG ƯƠNG TẬP QUYỀN
Hình thức nhà nước phong kiến trong đó quyền lực nhà nước tập trung trong tay vua (Quốc vương, Hoàng đế).Vua (Quốc vương, Hoàng đế) là người đặt ra pháp luật, là người tổ chức ...
NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ X. Chính thể quân chủ; Nhà nước.
 
NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
Là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật ...
NHÀ Ở
Là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
NHÀ Ở CÓ SẴN
Là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.(Theo khoản 18 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
NHÀ Ở CÔNG VỤ
Là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác.(Theo khoản 5 ...
NHÀ Ở ĐỂ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ
Là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của ...
NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
Là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.(Theo khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
NHÀ Ở RIÊNG LẺ
Là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 29 Điều 3 Luật xây 2014)
NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
Là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở 2014)
NHÀ Ở XÃ HỘI
Là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ...