Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong tổng số 621 thuật ngữ

CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCHXÂY DỰNG
Là chỉ tiêu được dự báo, xác định, lựa chọn Làm cơ sở đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch xây dựng bao gồm quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng ...
CHI TIÊU NHÀ NƯỚC
Chi tiêu do nhà nước tiến hành để đảm bảo điều kiện vật chất trong việc thực hiện các chức năng của nhà nước.Chi tiêu nhà nước gắn liền với sự xuất hiện của nhà ...
CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây dựng, hệ số sử dụng ...
CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
 phản ánh đặc điểm về quy mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, trình độ phổ biến, quan hệ tỷ lệ của bộ phận hoặc toàn bộ hiện tượng kinh tế - xã hội t(Theo ...
CHI TRẢ NỢ
Là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để trả các khoản nợ đến hạn phải trả, bao gồm khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác phát sinh từ việc vay.(Theo khoản 7 ...
CHIA TÁCH VỤ ÁN HÌNH SỰ
Tách các tội phạm hoặc các bị can trong cùng một vụ án thành những vụ án riêng lẻ.Chia tách vụ án được quy định tại Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự năm ...
CHIA, TÁCH PHÁP NHÂN
Chuyển một pháp nhân thành nhiều pháp nhân độc lập khác nhau.Một pháp nhân có thể chia, tách thành nhiều pháp nhân theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan ...
CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN
 (Hành vi) cố ý chuyển dịch một cách trái pháp luật tài sản đang thuộc sự quản lý của người khác vào phạm vi sở hữu của mình.Chiếm đoạt là quá trình vừa làm cho chủ tài ...
CHIÊM ĐÓNG QUÂN SỰ
Giữ quyền kiểm soát tạm thời bằng quân sự do quốc gia tham chiến thực hiện đối với lãnh thổ của quốc gia đối phương trong các cuộc xung đột vũ trang quốc tế.Theo quy ...
CHIẾM DỤNG
Chiếm hữu và sử dụng không hợp pháp tài sản.Thực chất, chiếm dụng chính là việc chiếm hữu bất hợp pháp tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác một cách không ngay tình với mục ...
CHIẾM GIỮ TRÁI PHÉP TÀI SẢN
(Hành vi) không trả lại tài sản mình được giao nhầm hoặc không nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản mình tìm được, bắt được... mà tiếp tục chiếm hữu, sử dụng hoặc ...
CHIẾM HỮU
Nắm giữ, quản lý tài sản.Chiếm hữu là một trong những nội dung của quyền sở hữu. Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền chiếm hữu tài sản, nếu được chủ sở hữu chuyển ...
CHIẾN ĐẤU VIÊN
Là quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015)
CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Chiến tranh do các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc tiến hành nhằm giải phóng khỏi ách thống trị của nước ngoài.Pháp luật quốc tế thừa nhận quyền của các dân tộc thuộc địa và ...
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN
Là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, lấy lực lượng vũ trang nhân dân Làm nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và ...
CHIẾN TRANH THÔNG TIN
Là một loại hình thái chiến tranh, bao gồm các hoạt động, biện pháp để vô hiệu hóa hệ thống thông tin của đối phương và bảo vệ hệ thống thông tin của Việt Nam.(Theo ...
CHIẾN TRƯỜNG
Nơi diễn ra cuộc xung đột vũ trang giữa các bên tham chiến.Chiến trường có thể ở trên bộ, trên biển, trên không, ở một khu vực hoặc nhiều khu vực của một hay nhiều ...
CHIẾT KHẤU
Mua giấy tờ có giá ngắn hạn thấp hơn mệnh giá và thanh toán theo mệnh giá khi đến hạn thanh toán.Chiết khấu, một loại nghiệp vụ ngân hàng mà một ngân hàng trả trước kỳ ...
CHIẾT KHẤU CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là việc tổ chức tín dụng mua công cụ chuyển nhượng từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.(Theo Khoản 14, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
CHIẾU
Văn bản có tính quy phạm được dùng rộng rãi trong nhà nước phong kiến do nhà vua ban bố cho các quan lại và dân chúng. Nội dung của chiếu là những quy định ...
CHIẾU XẠ
Là sự tác động của bức xạ vào con người, môi trường, động vật, thực vật hoặc đối tượng vật chất khác.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
CHÍNH HỘ
Đinh nam trong chế độ đăng ký hộ tịch ở các làng xã Việt Nam dưới thời phong kiến.Chính hộ còn gọi là trưởng tịch, còn dân ngụ cư gọi là khách hộ. Những thuật ngữ này ...
CHÍNH PHỦ
Cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp tối cao của ...
CHÍNH QUYỀN
Bộ máy điều hành, quản lý công việc của nhà nước.Chính quyền được phân thành chính quyền trung ương và các cấp chính quyền địa phương.Chính quyền trung ương là tập hợp tất cả các cơ quan ...
CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ
Chính sách của Nhà nước đối với việc đấu tranh phòng, chống tội phạm bằng biện pháp pháp luật hình sự nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.Chính ...
CHÍNH THỂ
Cách thức tổ chức và trình tự để lập ra các cơ quan tối cao của nhà nước và xác lập những mối quan hệ cơ bản của các cơ quan đó.Chính thể là một ...
CHÍNH THỂ CỘNG HÒA
Hình thức nhà nước, trong đó nguyên thủ quốc gia được lập theo một chế độ bầu cử nhất định.Quyền lực tối cao của nhà nước theo chính thể cộng hòa không thuộc về một người mà ...
CHÍNH THỂ CỘNG HÒA DÂN CHỦ
Hình thức nhà nước, trong đó nguyên thủ quốc gia và cơ quan lập pháp do nhân dân bầu ra.Trong tất cả các kiểu nhà nước trong lịch sử đều có chính thể cộng hòa ...
CHÍNH THỂ CỘNG HÒA QUÝ TỘC
Hình thức nhà nước, trong đó nguyên thủ quốc gia và cơ quan lập pháp đều do những người trong tầng lớp quý tộc ứng cử và bầu cử thành lập ra.Trong nhà nước cộng hòa quý ...
CHÍNH THỂ QUÂN CHỦ
Hình thức nhà nước, trong đó người đứng đầu nhà nước (vua, quốc vương, hoàng đế) được thiết lập theo nguyên tắc kế truyền.Chính thể quân chủ là hình thức chính thể phổ biến của ...