Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 211 đến 240 trong tổng số 302 thuật ngữ

ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẰNG BẢO HỘ
Chấm dứt hiệu lực đối với văn bằng đang được bảo hộ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Văn bằng bảo hộ đã bị đình chỉ hiệu lực không còn giá ...
ĐÌNH CHỈ NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Chấm dứt nửa chừng việc thực hiện một nghĩa vụ phải làm hoặc không được làm một công việc trong quan hệ dân sự.Việc đình chỉ nghĩa vụ dân sự thường xảy ra trong các ...
ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN
Một trong những cách thức cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết thúc việc thi hành án khi có những căn cứ do pháp luật quy định.Pháp luật tố tụng hình sự không có ...
ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Chấm dứt nửa chừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.Đình chỉ thực hiện hợp đồng xảy ra trong các trường hợp: 1) Có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên; ...
ĐÌNH CHỈ TỐ TỤNG
Một trong những cách thức cơ quan tiến hành tố tụng kết thúc vụ án. Việc đình chỉ tố tụng có thể được thực hiện ở bất cứ giai đoạn tố tụng nào khi có ...
ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN
Một trong những cách thức cơ quan tiến hành tố tụng kết thúc vụ án khi có những căn cứ do pháp luật quy định.Trong tố tụng hình sự, thuật ngữ đình chỉ vụ án được dùng ...
ĐÌNH CÔNG
Sự ngừng bộ phận hoặc toàn bộ quá trình sản xuất, dịch vụ do tập thể những người lao động cùng nhau tiến hành với yêu sách người sử dụng lao động phải thực hiện ...
ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP
Đình công thiếu một trong các điều kiện đình công hợp pháp theo quy định của pháp luật.Quan điểm về đình công bất hợp pháp ở các nước cũng khác nhau, ở Việt Nam, những ...
ĐÌNH CÔNG HỢP PHÁP
Đình công tuân thủ các quy định của pháp luật.Nhìn chung, pháp luật các nước hầu hết đều thừa nhận đình công với tính cách là quyền của người lao động cũng chỉ thừa nhận những cuộc ...
ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT
Xác định khung hình phạt phải áp dụng cho hành vi phạm tội đã được định tội danh.Định khung hình phạt là một hoạt động trong quá trình áp dụng luật hình sự, được thực ...
ĐỊNH KIẾN GIỚI
Là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.(Theo Khoản 4, Điều 5, Luật Bình đẳng giới 2006)
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Lượng lao động hao phí được quy định để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một khối lượng công việc đúng tiêu chuẩn chất lượng trong những điều kiện tổ chức sản xuất, kỹ ...
ĐỊNH TỘI DANH
Hoạt động nhận thức, áp dụng pháp luật hình sự được thực hiện trên cơ sở xác định đầy đủ, chính xác, khách quan các tình tiết cụ thể của hành vi phạm tội theo ...
ĐỊNH TỘI X. Định tội danh.
 
ĐỊNH ƯỚC
Loại điều ước quốc tế được xây dựng theo một công thức nhất định với nội dung thể hiện một sự kiện pháp lý quốc tế.Ví dụ: định ước cuối của Hội nghị quốc tế ...
ĐỘ CỒN
là số đo chỉ hàm lượng cồn thực phẩm có trong rượu, bia tính theo phần trăm thể tích. Độ cồn được tính bằng số mililít ethanol nguyên chất trong 100 ml dung dịch ở ...
ĐO ĐẠC
là việc thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu để xác định vị trí, hình dạng, kích thước và thông tin thuộc tính của đối tượng địa lý.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Đo ...
ĐỘ TÀN CHE
Là mức độ che kín của tán cây rừng theo phương thẳng đứng trên một đơn vị diện tích rừng được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
ĐÔ THỊ
Khu vực tập trung đông dân cư sinh sống và chủ yếu hoạt động trong những lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, du lịch ...
ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
ĐOÀN LAI
Là đoàn gồm nhiều phương tiện được ghép với nhau, di chuyển nhờ phương tiện có động cơ chuyên lai kéo, lai đẩy hoặc lai áp mạn.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật Giao thông đường ...
ĐOÀN LAI HỖN HỢP
Là đoàn lai được ghép thành đội hình có ít nhất hai trong ba phương thức lai kéo, lai đẩy, lai áp mạn.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
ĐỘC QUYỀN
Hiện tượng trên thị trường chỉ có một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp câu kết với nhau chiếm vị trí độc tôn trong việc cung cấp sản phẩm nhất định nào đó, cho ...
ĐỐI CHẤT
Hỏi hai hay nhiều người cùng một lúc về cùng một vấn đề hay một tình tiết trong cùng một vụ án mà trước đó lời khai của họ có mâu thuẫn với nhau nhằm xác định ...
ĐỐI CHỨNG
Việc đối chiếu, so sánh các chứng cứ nhằm làm sáng tỏ về một vụ việc và chứng minh, kết luận một sự việc, hiện tượng nào đó.Trong tố tụng hình sự, việc đối chứng ...
ĐỘI DÂN PHÒNG
Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự ở nơi cư trú.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Phòng cháy chữa cháy 2001)
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
Là hoạt động thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một phần hoặc toàn bộ công nghệ khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh ...
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (INNOVATION)
Là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất ...
ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
Là tổ chức gồm những người tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại nơi Làm việc.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Phòng cháy chữa cháy 2001)
ĐỐI TƯỢNG CẢNH VỆ
Là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ...