Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong tổng số 707 thuật ngữ

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ LIÊN NGÂN HÀNG
Nơi mua, bán ngoại tệ giữa các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại hối.Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng là hình thức liên kết giữa các ngân hàng để kinh doanh ngoại hối ...
THỊ TRƯỜNG NỘI TỆ LIÊN NGÂN HÀNGTHỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Nơi cung ứng các khoản vay ngắn hạn bằng đồng nội tệ giữa các ngân hàng thành viên.Ở các nước, loại thị trường này được tổ chức nhằm liên kết giữa các ngân hàng là ...
THỊ XÃ
Đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, là nơi đông dân cư, chủ yếu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thường là nơi tập trung các cơ ...
THIÊN TAI
Là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: bão, áp thấp ...
THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là hiện tượng khí tượng thủy văn bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội.(Theo ...
THIẾT BỊ
Là tổ hợp các linh kiện cơ khí, điện, điện tử và các linh kiện cấu thành khác được lắp đặt, sử dụng để phục vụ hoạt động dầu khí.”
THIẾT BỊ BỨC XẠ
Là thiết bị phát ra bức xạ hoặc có khả năng phát ra bức xạ.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
THIẾT BỊ ĐO ĐẾM ĐIỆN
Là thiết bị đo công suất, điện năng, dòng điện, điện áp, tần số, hệ số công suất, bao gồm các loại công tơ, các loại đồng hồ đo điện và các thiết bị, phụ ...
THIẾT BỊ HẠT NHÂN
Là lò phản ứng hạt nhân, thiết bị Làm giàu urani, thiết bị chế tạo nhiên liệu hạt nhân hoặc thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.(Theo Khoản 18, Điều ...
THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH
gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình Là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ Là ...
THIẾT BỊ SỐ
Là thiết bị điện tử, máy tính, viễn thông, truyền dẫn, thu phát sóng vô tuyến điện và thiết bị tích hợp khác được sử dụng để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, ...
THIỆT HẠI
Tổn thất về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân; tài sản, danh dự, uy tín của pháp nhân hoặc ...
THIỆT HẠI VỀ TINH THẦN
Tổn thất về danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc suy sụp về tâm lý, tình cảm của cá nhân.Khác với thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần không có tiêu chí ...
THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT
Tổn thất về vật chất có thể tính thành tiền.Thiệt hại về vật chất bao gồm: Tài sản bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng; chi phí phải bỏ ra để khắc phục, ngăn ...
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
Là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều ...
THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN (SAU ĐÂY GỌI LÀ THIẾT KẾ BỐ TRÍ)
Là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.(Theo Khoản 15, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
THIẾT KẾ CƠ SỞ
Là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ ...
THIẾT KẾ KỸ THUẬT
Là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật ...
THIẾT KẾ SƠ BỘ
Là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn sơ bộ ...
THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH
Là hành vi thỏa thuận giữa các bên dưới mọi hình thức gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Cạnh tranh 2018)
THOẢ THUẬN TRỌNG TÀI
Sự nhất trí giữa các bên về việc chọn trọng tài làm cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại, được thể hiện bằng điều khoản trong hợp đồng hoặc bằng văn bản riêng biệt.Thoả ...
THOẢ THUẬN TRƯỚC VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ
 là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan thuế với người nộp thuế hoặc giữa cơ quan thuế với người nộp thuế và cơ quan thuế nước ngoài, vùng lãnh thổ mà Việt Nam ...
THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Thỏa thuận (bằng văn bản) giữa đại diện tập thể lao động (hoặc đại diện giới lao động) và người sử dụng lao động (hoặc đại diện giới sử dụng lao động) về các điều ...
THỎA ƯỚC MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ
Công ước quốc tế ghi nhận sự thỏa thuận của các nước thành viên về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên.Thỏa ước được ký ...
THOẢ ƯỚC QUỐC TẾ
Văn bản pháp lý quốc tế do các bên thỏa thuận ký kết về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học - công nghệ...Nếu việc ký kết do các chủ thể ...
THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
Là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.(Theo khoản 41 Điều 4 Luật đấu thầu 2013)
THỜI ĐIỂM GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
Thời điểm hợp đồng được coi là đã giao kết.Theo quy định của Bộ luật dân sự thì: 1) Thời điểm giao kết hợp đồng miệng là thời điểm các bẽn đã trực tiếp thỏa ...
THỜI ĐIỂM MỞ THỪA KẾ
Thời điểm bắt đầu phát sinh quan hệ thừa kế.Thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản chết hoặc thời điểm Tòa án tuyên người có tài sản ...
THỜI GIAN CÁCH LY
Là khoảng thời gian tối thiểu kể từ ngày sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lần cuối cùng đến ngày thu hoạch sản phẩm hoặc khoảng thời gian tối thiểu kể từ ngày sử ...
THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
Là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy ...