Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong tổng số 318 thuật ngữ

NGUỒN NGUY HlỂM CAO ĐỘ
Hoạt động liên quan đến việc khai thác những đối tượng nhất định vốn có những thuộc tính đặc biệt tạo ra khả năng cao gây nguy hại lớn cho con người, môi trường xung ...
NGUỒN NƯỚC
Là các dạng tích tụ nước tự nhiên hoặc nhân tạo có thể khai thác, sử dụng bao gồm sông, suối, kênh, rạch, hồ, ao, đầm, phá, biển, các tầng chứa nước dưới đất; mưa, ...
NGUỒN NƯỚC LIÊN QUỐC GIA
Là nguồn nước chảy từ lãnh thổ Việt Nam sang lãnh thổ nước khác hoặc từ lãnh thổ nước khác vào lãnh thổ Việt Nam hoặc nguồn nước nằm trên đường biên giới giữa Việt ...
NGUỒN NƯỚC LIÊN TỈNH
Là nguồn nước phân bố trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
NGUỒN NƯỚC NỘI TỈNH
Là nguồn nước phân bố trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT
Là nguồn nước có thể cung cấp nước sinh hoạt hoặc có thể xử lý thành nước sinh hoạt.
NGUỒN PHÓNG XẠ
Là chất phóng xạ được chế tạo để sử dụng, không bao gồm vật liệu hạt nhân.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
NGƯỠNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Là giới hạn cho phép khai thác nước dưới đất nhằm bảo đảm không gây xâm nhập mặn, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, sụt, lún đất, tác động xấu đến nguồn nước mặt và ...
NGUY CƠ ĐE DỌA AN NINH MẠNG
Là tình trạng không gian mạng xuất hiện dấu hiệu đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp ...
NGUY CƠ ĐE DOẠ AN NINH QUỐC GIA
Là những nhân tố bên trong, bên ngoài lãnh thổ Việt Nam có khả năng thực tế gây nguy hại cho an ninh quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo ...
NGUYÊN CÁO
Người có quyền, lợi ích liên quan trong một vụ án hình sự có đơn yêu cầu Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường thiệt hại cho mình do hành vi phạm tội ...
NGUYÊN ĐƠN
chấp; đã khởi kiện hoặc được người khác khởi kiện, Viện kiểm sát khởi tố để bảo vệ quyền, lợi íchhợp pháp.Trường hợp Viện kiểm sát khởi tố, tổ chức xã hội khởi kiện vì ...
NGUYÊN LIỆU ĐƠN
là các đơn chất ở dạng tự nhiên hoặc tổng hợp được dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.(Theo Khoản 30, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
là thành phần tham gia vào cấu tạo của thuốc bao gồm dược chất, dược liệu, tá dược, vỏ nang được sử dụng trong quá trình sản xuất thuốc.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật dược 2016)
NGUYÊN LIỆU THUỐC THÚ Y
Là những chất có trong thành phần của thuốc thú y.(Theo khoản 23 Điều 3 Luật thú y 2015)
NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Những nguyên tắc cơ bản do luật định dựa vào đó các cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền vận dụng những văn bản pháp luật, tập quán pháp luật ...
NGUYÊN TẮC BẢN CHẤT HOẠT ĐỘNG, GIAO DỊCH QUYẾT ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ
là nguyên tắc được áp dụng trong quản lý thuế nhằm phân tích các giao dịch, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế để xác định nghĩa vụ thuế tương ứng với ...
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ
Những quy tắc xử sự cơ bản có hiệu lực pháp luật bao trùm nhất, đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật luật quốc tế, được thừa nhận rộng rãi.Trong quan hệ ...
NGUYÊN TẮC CÓ ĐI CÓ LẠI
Nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, theo đó một quốc gia sẽ dành chế độ pháp lý nhất định, có thể là chế độ đãi ngộ quốc gia hoặc chế độ đãi ...
NGUYÊN TẮC CÓ LỖI
Nguyên tắc chỉ cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự một người về hành vi nguy hiểm cho xã hội đã thực hiện khi người đó có lỗi trong việc thực hiện hành vi ...
NGUYÊN TẮC GIAO DỊCH ĐỘC LẬP
là nguyên tắc được áp dụng trong kê khai, xác định giá tính thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhằm phản ánh điều kiện giao dịch trong giao ...
NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT
Nguyên tắc pháp luật gồm hai loại, những nguyên tắc chung mang tính chất chính trị - xã hội của pháp luật và những nguyên tắc pháp lý đặc thù.Các nguyên tắc chung của pháp ...
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CÁC ĐƯỜNG RANH GIỚI ĐÃ CÓ (UTI POSSIDETIS)
Nguyên tắc được áp dụng để xác định biên giới quốc gia, theo đó nếu không có thỏa  thuận khác, các quốc gia mới giành được độc lập tôn trọng và duy trì các đường ...
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Những tư tưởng chỉ đạo, những định hướng làm cơ sở, nền tảng cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.Các kiểu nhà nước khác nhau có thể có những nguyên tắc ...
NGUYÊN TẮC TÒA ÁN XÉT XỬ TẬP THỂ VÀ QUYẾT ĐỊNH THEO ĐA SỐ
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, theo đó việc xét xử của Tòa án do tập thể Hội đồng xét xử thực hiện và khi quyết định phải có ...
NGUYÊN TẮC TỰ ĐỊNH ĐOẠT
Nguyên tắc cơ bản của luật dân sự và tố tụng dân sự được xây dựng trên cơ sở quyền tự do ý chí của các chủ thể.Theo luật nội dung, các bên trong quan ...
NGUYÊN TẮC TỰ DO KINH DOANH
Nguyên tắc hiến định, theo đó các chủ thể kinh doanh được tự do thực hiện các hoạt động kinh doanh mà pháp luật không cấm.Tự do kinh doanh phải được thực hiện trong khuôn ...
NGUYÊN TẮC TỰ DO THỎA THUẬN
Các bên chủ thể của hợp đồng có quyền tự do đưa ra yêu cầu của mình và tự do chấp nhận đề nghị của đối tác mà không có quyền ép buộc giữa các bên.
NGUYÊN TẮC UTI POSSIDETIS X. Nguyên tắc sử dụng các đường ranh giới đã có.
 
NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
Người đứng đầu nhà nước, thay mặt cho đất nước về đối nội và đối ngoại.Nguyên thủ quốc gia thường được coi là công dân số một của đất nước, ở các nước khác nhau, ...