Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong tổng số 621 thuật ngữ

CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP
Tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định cho người lao động và một số thành viên trong gia đình họ thực tế được hưởng một khoản tiền trong những trường hợp cần thiết, ...
CHẾ ĐỘ TƯ NHÂN PHỤC CỪU
Chế độ tư nhân tự trả thù người đã gây thiệt hại cho mình bằng cách lấy tài sản của người đó hoặc bắt người đó, hoặc bắt thân nhân của người đó về làm nô ...
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
Chế độ bảo hiểm xã hội bù đắp phần thu nhập của người lao động dùng để đảm bảo cuộc sống cho thân nhân họ hoặc các chi phí khác phát sinh do người lao ...
CHE GIẤU TỘI PHẠM
Tạo điều kiện cho người phạm tội trốn tránh trách nhiệm sau khi phạm tội, gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra tội phạm cũng như người phạm tội.Che giấu tội phạm là ...
CHẾ PHẨM SINH HỌC D&UGRAVUGRAVE;NG TRONG THÚ Y
Là sản phẩm có nguồn gốc sinh học dùng để phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh, điều chỉnh quá trình sinh trưởng, sinh sản của động vật.(Theo khoản 25 Điều 3 Luật thú y 2015)
CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT, CHẤT XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (SAU ĐÂY GỌI
Là sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản) Là sản phẩm để điều chỉnh tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường theo hướng có lợi cho nuôi trồng ...
CHẾ TÀI
Một trong ba bộ phận cấu thành một quy phạm pháp luật.Chế tài là bộ phận xác định các hình thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm với những quy tắc ...
CHẾ TÀI DÂN SỰ
Hậu quả pháp lý bất lợi ngoài mong muốn được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm trong quan hệ dân sự khi họ không thực hiện, thực hiện không đúng các ...
CHẾ TÀI HÀNH CHÍNH
Bộ phận của quy phạm pháp luật hành chính (giả định, quy định, chế tài) xác định biện pháp xử lý của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật ...
CHẾ TÀI HÌNH SỰ
Chế tài được quy định trong quy phạm pháp luật hình sự và được áp dụng với người thực hiện hành vi phạm tội.Chế tài hình sự là bộ phận hợp thành của quy phạm ...
CHẾT NÃO
Là tình trạng toàn não bộ bị tổn thương nặng, chức năng của não đã ngừng hoạt động và người chết não không thể sống lại được.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép ...
CHỈ BẢN
là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch và in dấu vân tất cả các ngón tay của người chấp hành án do cơ quan có thẩm quyền lập và lưu giữ.(Theo Khoản ...
CHỈ DẪN
Hoạt động có tính chất hướng dẫn, giúp một cách cụ thể cho các đối tượng biết cách tiến hành công việc.Chỉ dẫn thường do cơ quan và người có thẩm quyền ở cấp trên ...
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.(Theo Khoản 22, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
CHỈ ĐẠO
Hướng dẫn cụ thể theo một đường lối, chủ trương rõ ràng thực hiện quyết định do cơ quan cấp trên ban hành.Cấp dưới phải tuân thủ nghiêm ngặt sự chỉ đạo của cấp trên đồng thời ...
CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
Là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.(Theo khoản 4 Điều ...
CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án phục ...
CHI DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước để mua hàng dự trữ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.(Theo khoản 3 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước 2015)
CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ
Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường ...
CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
Là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật xây 2014)
CHỈ HUY
Điều khiển hoạt động của một lực lượng, một tập thể có tổ chức cùng làm một nhiệm vụ.Thẩm quyền chỉ huy thuộc về những người có chức vụ theo chế độ thủ trưởng, tức ...
CHI NHÁNH
Đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.Pháp nhân có thể đặt chi nhánh ...
CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà ...
CHI PHÍ
Toàn bộ các hao phí lao động, hao phí công cụ lao động và hao phí vật chất tính thành tiền để thực hiện một công việc nhất định.Việc xác định chi phí là điều ...
CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI
Bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất ...
CHI PHÍ PHÁ SẢN
Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo ...
CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN GIỚI(GDI)
Là số liệu tổng hợp phản ánh thực trạng bình đẳng giới, được tính trên cơ sở tuổi thọ trung bình, trình độ giáo dục và thu nhập bình quân đầu người của nam và ...
CHỈ THỊ
Hình thức văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản cá biệt do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành cho cấp dưới tổ chức thực hiện.Chỉ thị dùng để truyền đạt ...
CHI THƯỜNG XUYÊN
Chi ngân sách nhà nước cho các nhu cầu thiết yếu hàng năm của Nhà nước và của các tổ chức được Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động.Các khoản chi thường xuyên từ ...
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN
là thông số kỹ thuật về đặc tính, thành phần, hàm lượng phản ánh chất lượng phân bón được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng tương ứng.(Theo Khoản ...