Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong tổng số 302 thuật ngữ

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Những yêu cầu mà pháp luật quy định phải đáp ứng để có thể thành lập và đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp dưới một hình thức nào đó.Ở Việt Nam, mỗi loại hình doanh nghiệp ...
ĐIỀU KIỆN THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Cơ sở pháp lý cho phép tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được dùng quyền sử ...
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ(INCOTERMS)
Bản tập hợp các quy tắc giải thích một cách thống nhất các tập quán thương mại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế (ICC) soạn thảo và ban hành.Mục đích của INCOTERMS (International Commercial Terms) ...
ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Điều kiện về con người và tài liệu địa chính để tiến hành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một địa phương nhất định.Điều kiện triển khai cấp giấy chứng nhận ...
ĐIỀU LỆ
Văn bản do quốc gia hoặc tổ chức xác lập điều chỉnh các vấn đề về hoạt động của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp xác định, các quan hệ với các tổ chức, ...
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Bản cam kết của tất cả thành viên công ty về mục đích thành lập, về tổ chức quản lý và tổ chức hoạt động cho công ty, được các thành viên công ty thông ...
ĐIỀU LỆ CỦA PHÁP NHÂN
Văn bản có tính chất pháp lý xác định nhiệm vụ, mục đích, chức năng và phạm vi hoạt động của pháp nhân.Trong điều lệ của pháp nhân có ghi nhận những nội dung chủ ...
ĐIỀU LỆ CỦA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Văn bản quy định có hệ thống những nguyên tắc cơ bản về mục đích, tôn chỉ, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của một tổ chức chính trị - xã hội; ...
ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ xác định rõ mục đích, tôn chỉ của Đảng, quy định nhiệm vụ của đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu ...
ĐIỀU LỆ MẪU HỢP TÁC XÃ
Điều lệ do Chính phủ ban hành cụ thể hóa nội dung của Luật hợp tác xã, làm căn cứ pháp lý xây dựng điều lệ cho từng hợp tác xã trong các ngành kinh ...
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM
Văn bản pháp lý quy định nhiệm vụ, chức năng, cơ cấu của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.Điều lệ này được ban hành kèm theo Quyết định số 204/TTg ngày 28.4.1993 của Thủ ...
ĐIỀU LỆNH
Hình thức văn bản có tính pháp quy được Bộ Quốc phòng ban hành, quy định những điều cụ thể có tính bắt buộc thi hành đối với mọi quân nhân trong các lực lượng ...
ĐIỀU LUẬT
Đơn vị cơ bản có đánh số thứ tự của một văn bản quy phạm pháp luật.Mỗi điều luật thường chứa một quy phạm pháp luật nhưng cũng có trường hợp, một điều luật chứa ...
ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
Là tác động của Nhà nước vào các hoạt động điện lực và thị trường điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả ...
ĐIỀU TRA
Hoạt động tố tụng hình sự do người và cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ làm cơ ...
ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
Hoạt động nhằm đánh giá tổng quan tiềm năng tài nguyên khoáng sản hoặc đánh giá tiềm năng khoáng sản theo loại hoặc theo nhóm khoáng sản. Kết quả của hoạt động này là căn ...
ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Là hoạt động khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm cung cấp số liệu về hiện trạng, xác định quy luật phân bố, tiềm ...
ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
Hoạt động thu thập chứng cứ, tư liệu... về vụ tai nạn lao động của người có thẩm quyền, có trách nhiệm nhằm tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến của vụ tai nạn lao động; ...
ĐIỀU TRA THỐNG KÊ
Là hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được xác định trong phương án điều tra thống kê ...
ĐIỀU TRA VIÊN
Người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra hình sự.Trước khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988, Điều tra viên được gọi bằng ...
ĐIỀU TRA VIÊN THỐNG KÊ
Là người được cơ quan, tổ chức tiến hành điều tra thống kê trưng tập, huy động để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc điều tra thống kê.(Theo khoản 9 Điều 3 ...
ĐIỀU TRẦN
1. Trình lên nhà vua hoặc trình bày chi tiết trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền bản hiến kế hoặc các ý kiến về một hoặc một nhóm vấn đề chính trị, kinh ...
ĐIỀU ƯỚC
Là thuật ngữ được dùng để chỉ các thỏa thuận, hiệp định, hiệp ước, nghị định thư... trong quan hệ quốc tế, giữa các chủ thể của luật quốc tế mà trước tiên là giữa các ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
là thành viên là điều ước quốc tế đang có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật điều ước quốc tế 2016)
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NGOẠI THƯƠNG
Điều ước quốc tế quy định các vấn đề pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế.Ví dụ hiệp định thương mại, hiệp định thương mại và hàng hải, hiệp định vận chuyển quốc tế, hiệp ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ X. Điều ước.
 
ĐÌNH BẢN
Việc ra lệnh ngừng xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản đối với một xuất bản phẩm (công trình khoa học, tác phẩm văn học - nghệ thuật... ) vi phạm các quy ...
ĐỊNH CHẾ
Các tổ chức được thành lập và hoạt động trong một lĩnh vực nhất định của nền kinh tế.Các định chế thường là các pháp nhân dân sự, kinh tế - thương mại, được hình ...
ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Việc một văn bản quy phạm pháp luật) bị ngừng hiệu lực, chờ cơ quan có thẩm quyền xử lý.Khi một văn bản quy phạm pháp luật bị đình chỉ hiệu lực có thể dẫn ...