Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong tổng số 707 thuật ngữ

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Hoạt động của Cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án và các chủ thể khác trong việc thực hiện bản án, quyết định đã có ...
THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
Thực hiện bản án, quyết định của Tòa hành chính đã có hiệu lực pháp luật.Những bản án, quyết định của Tòa hành chính đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành ...
THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Thi hành những bản án hình sự và quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật.Theo Điều 255 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 những bản án và quyết định ...
THI HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này giám sát, giáo dục người chấp hành án tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; khấu trừ một ...
THI HÀNH ÁN PHẠT CẤM CƯ TRÚ
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án không được tạm trú, thường trú ở một số địa phương nhất định theo bản án, ...
THI HÀNH ÁN PHẠT CẤM ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ, CẤM HÀNH NGHỀ HOẶC LÀM CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH
là việc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án không được đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định ...
THI HÀNH ÁN PHẠT QUẢN CHẾ
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định ...
THI HÀNH ÁN PHẠT TRỤC XUẤT
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người chấp hành án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo bản ...
THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân phải chịu sự quản lý giam giữ, giáo ...
THI HÀNH ÁN PHẠT TƯỚC MỘT SỐ QUYỀN CÔNG DÂN
là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật này tước một hoặc một số quyền công dân của người chấp hành án theo bản án, quyết định của Tòa án có ...
THI HÀNH ÁN TREO
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này giám sát, giáo dục người bị kết án phạt tù được hưởng án treo trong thời gian thử thách.(Theo Khoản 6, ...
THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này tước bỏ tính mạng của người bị kết án tử hình.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật Thi hành án hình sự 2019)
THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội hoặc người đang chấp hành án mắc bệnh tâm thần, ...
THI HÀNH BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này đưa người dưới 18 tuổi vào trường giáo dưỡng để giáo dục theo bản án, quyết định của Tòa án có ...
THI HÀNH HÌNH PHẠT CẤM HUY ĐỘNG VỐN
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc pháp nhân thương mại chấp hành án không được thực hiện một hoặc một số hình thức huy động vốn ...
THI HÀNH HÌNH PHẠT CẤM KINH DOANH, CẤM HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC NHẤT ĐỊNH
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc pháp nhân thương mại chấp hành án không được tiếp tục kinh doanh, hoạt động đối với ngành, nghề trong ...
THI HÀNH HÌNH PHẠT ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CÓ THỜI HẠN
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc pháp nhân thương mại chấp hành án phải tạm dừng hoạt động đối với ngành, nghề trong một hoặc một ...
THI HÀNH HÌNH PHẠT ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG VĨNH VIỄN
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc pháp nhân thương mại chấp hành án phải chấm dứt ngay hoạt động đối với ngành, nghề trong một hoặc ...
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN
là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách.(Theo Khoản 7, Điều 3, ...
THỊ THỰC
Người có thẩm quyền xác nhận căn cước của một người hoặc tính chân thực của một tài liệu.Việc thị thực có thu lệ phí, mức thu do Chính phủ quy định. Trong xuất nhập ...
THỊ TRẤN
Đơn vị hành chính cùng cấp với xã, phường trực thuộc đơn vị hành chính cấp huyện, là khu vực tập trung dân cư, chủ yếu phát triển thương mại, dịch vụ và tiểu thủ ...
THỊ TRƯỜNG
Nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi các loại hàng hoá, dịch vụ, vốn, sức lao động và các nguồn lực khác trong nền kinh tế."Nơi" ở đây được hiểu ...
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi bất động sản và các quyền về bất động sản.Đối tượng của các giao dịch trên thị trường này chính là bất động ...
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Nơi mua, bán chứng khoán.Thị trường chứng khoán manh nha hình thành từ thời trung cổ với hình thức mua bán chứng từ ghi nhận các khoản nợ giữa các thương nhân. Đến năm 1435, ...
THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ
Những người có nhu cầu mua, thuê, mướn và người có nhu cầu bán hoặc cho thuê, mướn công nghệ tiếp xúc với nhau để trao đổi, mua bán, cho thuê mướn công nghệ.Thuật ngữ ...
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Là địa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 18, Điều 6, Luật Chứng khoán 2006)
THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH TẬP TRUNG
Nơi thực hiện mua, bán chứng khoán hoặc nơi tham khảo để thực hiện mua, bán chứng khoán được trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết để các giao dịch chứng khoán được ...
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Nơi cung cấp sức lao động của những người có khả năng lao động và mong muốn được làm việc trong một địa phương hoặc một quốc gia cụ thể, là điều kiện cơ bản ...
THỊ TRƯỜNG LIÊN QUAN
Loại thị trường được sử dụng trong Luật cạnh tranh để phân tích, đánh giá tác động, ý nghĩa về mặt cạnh tranh đối với một số hành vi nhất định trong một vụ việc ...
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Nơi mua, bán các loại ngoại hối.Đối tượng của các giao dịch trên thị trường ngoại hối gồm nhiều loại tiền nước ngoài, các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài (séc, thẻ thanh ...