Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 159 trong tổng số 159 thuật ngữ

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Văn bản hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân nhằm giải quyết các tranh chấp về quyền và nghĩa ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Quyết định trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.Quyết định hành chính thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của người có chức vụ, ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BỊ KIỆN
Là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó Làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH MANG TÍNH NỘI BỘ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài sản được giao; kiểm tra, ...
QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT
Xác định loại và mức hình phạt cụ thể (kể cả hình phạt bổ sung nếu có) trong phạm vi luật cho phép để áp dụng đối với người phạm tội cụ thể.Quyết định hình ...
QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC
Là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình.(Theo khoản ...
QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐẶC XÁ
là văn bản do Chủ tịch nước ban hành quy định thời điểm đặc xá, đối tượng, điều kiện của người được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của ...
QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền để áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính.Quyết định ...
QUYẾT NGHỊ
Việc một tập thể bàn bạc, thảo luận đi đến biểu quyết để có quyết định cuối cùng về một vấn đề nhất định.Văn bản do một cơ quan thảo luận bỏ phiếu (Nghị viện ...