Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong tổng số 318 thuật ngữ

NGƯỜI THÂN THÍCH
Những người có quan hệ thân thuộc và thích thuộc với một người.Người thân thích có thể là những người thân thuộc - những người có mối quan hệ huyết thống theo trực hệ hoặc ...
NGƯỜI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp.(Theo khoản 19 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
Là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào một vị trí trong cơ ...
NGƯỜI THU HỘ
Là ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Làm dịch vụ thu hộ công cụ chuyển nhượng.(Theo Khoản 11, Điều 4, Luật ...
NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000)
NGƯỜI THỪA KẾ
Người được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.Người thừa kế là cá nhân, thì phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc nếu là ...
NGƯỜI THỪA KẾ THẾ VỊ
Người thay thế vị trí của người khác (mà đáng ra họ được hưởng nếu còn sống) để hưởng di sản thừa kế của người đã chết.Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp ...
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN
Người vốn không có nghĩa vụ thực hiện một công việc, nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó hoàn toàn vì lợi ích của người có công việc được thực hiện, khi người ...
NGƯỜI THUÊ VẬN TẢI
Là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách với người kinh doanh vận tải.(Theo Khoản 24, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
NGƯỜI TỊ NẠN
Người vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, hoặc thảm họa tự nhiên, xung đột vũ trang... ở ngoài đất nước mà mình có quốc tịch và không thể hoặc không muốn nhận ...
NGƯỜI TIẾN HÀNH THỦ TỤC PHÁ SẢN
Là Chánh án Tòa án nhân dân, Thẩm phán; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên; Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thủ trưởng cơ quan thi ...
NGƯỜI TIẾP NHẬN QUẢNG CÁO
Là người tiếp nhận thông tin từ sản phẩm quảng cáo thông qua phương tiện quảng cáo.
NGƯỜI TIẾP XÚC
Là người có tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh và có khả năng mắc bệnh.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh ...
NGƯỜI TỐ CÁO
Là cá nhân thực hiện việc tố cáo.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Tố cáo 2018)
NGƯỜI TỔ CHỨC
Người đồng phạm giữ vai trò đặc biệt trong các vụ đồng phạm có tổ chức thể hiện ở vai trò liên kết các cá nhân để hình thành nhóm phạm tội hoặc điều khiển ...
NGƯỜI TRUNG GIAN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc gửi, nhận hoặc lưu trữ một thông điệp dữ liệu hoặc cung cấp các dịch ...
NGƯỜI VẬN TẢI
Là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện để vận tải người, hàng hóa trên đường thuỷ nội địa.(Theo Khoản 22, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
Công dân Việt Nam và người gốc Việt cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, người Việt nam định cư ở nước ngoài được ...
NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Là người có văn bản yêu cầu bồi thường thuộc một trong các trường hợp: người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người bị thiệt ...
NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG
Là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này.(Theo khoản 3 Điều 2 ...
NGUỒN BỨC XẠ
Là nguồn phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
NGUỒN CHỨNG CỨ
Nơi thu, nhận được chứng cứ.Nguồn chứng cứ được pháp luật xác định. Các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ được thu, nhận từ những nguồn đó. Ví dụ: Trong tố tụng dân sự, ...
NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT
Nơi chứa quy tắc pháp luật cần thiết cho xử sự của chủ thể pháp luật hay nơi chứa đựng quy phạm pháp luật.Theo nghĩa này, nguồn của pháp luật đồng nghĩa với khái niệm ...
NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Hình thức chứa đựng hoặc biểu hiện các quy phạm pháp luật quốc tế.Theo Quy chế Tòa án quốc tế, thì nguồn của pháp luật quốc tế bao gồm: những điều ước quốc tế mang ...
NGUỒN GEN
Bao gồm các loài sinh vật, các mẫu vật di truyền trong khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, cơ sở nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và ...
NGUỒN GEN GIỐNG VẬT NUÔI
là các động vật sống và sản phẩm giống của chúng mang thông tin di truyền có khả năng tạo ra hoặc tham gia tạo ra giống vật nuôi mới.(Theo Khoản 21, Điều 2, Luật ...
NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC
Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến sự ra đời của Nhà nước.Có nhiều quan điểm, học thuyết khác nhau về nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước như Học ...
NGUỒN GỐC CỦA PHÁP LUẬT
Nguyên nhân, điều kiện kinh tế - xã hội dẫn đến sự ra đời của pháp luật.Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, do nhu cầu của cuộc sống cộng đồng, các quan hệ xã ...
NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên có giá trị kinh tế, khoa học, du lịch, giải trí.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG
Là tổng hợp các khả năng có thể khai thác được từ tài sản công thông qua các hình thức theo quy định của pháp luật nhằm tạo lập nguồn tài chính phục vụ phát ...