Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong tổng số 222 thuật ngữ

KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y
Là việc kiểm tra, xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật của thuốc thú y.(Theo khoản 28 Điều 3 Luật thú y 2015)
KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
Kiểm tra, giám sát, xem xét, theo dõi việc tuân theo pháp luật đối với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, giam giữ, cải tạo của các cơ quan tiến ...
KIỂM SÁT TƯ PHÁP
Một trong hai chức năng của Viện kiểm sát nhân dân các cấp, kiểm sát hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo cho pháp luật được tuân thủ nghiêm ...
KIỂM SÁT VIÊN
Người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân ở ...
KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TUÝ
Là việc cho phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000 và phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các ...
KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
Là việc đặt một tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Mục 1 Chương VIII của Luật này.(Theo Khoản 1, Điều 1, Luật ...
KIỂM SOÁT GIAO THÔNG
Kiểm soát các đối tượng có liên quan trong việc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, trật tự, an toàn giao ...
KIỂM SOÁT GIẾT MỔ
Là việc kiểm tra trước và sau khi giết mổ động vật để phát hiện, xử lý, ngăn chặn các yếu tố gây bệnh, gây hại cho động vật, sức khỏe con người và môi ...
KIỂM SOÁT HẢI QUAN
Là biện pháp tuần tra, điều tra, xác minh hoặc biện pháp nghiệp vụ khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên ...
KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
Sử dụng các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, hành chính... nhằm kiểm soát và giảm thiểu từng bước ô nhiễm tại các khu vực có nguồn ô nhiễm xác định, khống chế từng bước ...
KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH
là việc kiểm tra, giám sát, kiểm chứng người và giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của Luật này.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019)
KIỂM TOÁN
Việc kiểm tra, xem xét, thẩm tra, đánh giá, kết luận vồ xác nhận tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của số liệu tài liệu kế toán, báo cáo tài chính theo các chuẩn ...
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước ...
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH
Là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, thực hiện kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán ở trung ương và các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán ...
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC
Là đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, thực hiện kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán ở địa phương và các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán ...
KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
Là công chức nhà nước được Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm vào các ngạch kiểm toán viên nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật Kiểm toán ...
KIỂM TRA HẢI QUAN
Là việc cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.(Theo khoản 12 Điều 4 Luật Hải ...
KIỂM TRA HÀNH CHÍNH
Xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý hành chính nhà nước xem có phù hợp với pháp luật hay không và áp dụng biện pháp đảm ...
KIỂM TRA KẾ TOÁN
Là việc xem xét, đánh giá tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật kế toán 2015)
KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA (SAU ĐÂY GỌI
Là kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa) Là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã ...
KIỂM TRA VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Là việc quan sát, lấy mẫu, giám định vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật để xác định tình trạng nhiễm sinh vật gây hại hoặc sự tuân thủ quy định về kiểm dịch ...
KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y
Là việc kiểm tra, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y.(Theo khoản 17 Điều 3 Luật thú y 2015)
KIỂM XẠ
Là việc đo liều chiếu xạ hoặc đo mức nhiễm bẩn phóng xạ để đánh giá, kiểm soát mức độ chiếu xạ do bức xạ hoặc chất phóng xạ gây ra.(Theo Khoản 14, Điều 3, ...
KIẾN NGHỊ
Là việc nhà thầu, nhà đầu tư tham dự thầu đề nghị xem xét lại kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và những vấn đề liên quan đến ...
KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
Là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên ...
KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Bao gồm hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và ...
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới, được ghi trong văn ...
KIỀU HỐI
Ngoại hối do người có nguồn gốc dân tộc với một nước nhưng cư trú ở nước ngoài gửi về nước đó.Người gửi về nước ngoại hối được xem là kiều hối có thể có ...
KIỂU NHÀ NƯỚC
Thuật ngữ để chỉ những nhà nước cùng có chung những dấu hiệu đặc trưng cơ bản thể hiện bản chất giai cấp của nhà nước và những điều kiện kinh tế - xã hội ...
KIỂU NHÀ NƯỚC CHỦ NÔ
Kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, ra đời trên sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy gắn liền với sự xuất hiện sở hữu tư nhân ...