Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong tổng số 378 thuật ngữ

HIỆU LỰC THEO THỜI GIAN CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tính bắt buộc thi hành của văn bản quy phạm pháp luật đối với các chủ thể pháp luật từ thời điểm văn bản đó phát sinh hiệu lực tới thời điểm chấm dứt hiệu ...
HIỆU QUẢ CỦA PHÁP LUẬT
Kết quả cụ thể của sự tác động pháp luật đến các quan hệ xã hội so với yêu cầu đặt ra khi ban hành pháp luật.Hiệu quả của pháp luật có thể được đánh ...
HÌNH PHẠT
Biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất được luật hình sự quy định và do Tòa án áp dụng có nội dung tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm ...
HÌNH PHẠT BỔ SUNG
Hình phạt được áp dụng kèm theo hình phạt chính đối với những tội phạm nhất định nhằm tăng cường, củng cố tác dụng của hình phạt chính.Trong hệ thống hình phạt của Luật hình ...
HÌNH PHẠT CHÍNH
Hình phạt được áp dụng cho mỗi tội phạm mà không phụ thuộc vào hình phạt khác (hình phạt bổ sung) trong hệ thống hình phạt.Trong hệ thống hình phạt của Luật hình sự Việt ...
HÌNH PHẠT TÙ
Hình phạt tước quyền tự do của con người, buộc người bị kết án phải cách ly khỏi cuộc sống bình thường của xã hội, sống trong môi trường riêng biệt có sự kiểm soát ...
HÌNH SỰ HÓA
Việc biến một hành vi vốn không bị pháp luật xử lý hoặc chỉ bị xử lý bằng một chế tài khác và nhẹ thành một hành vi có tính tội phạm và bị pháp ...
HÌNH THỨC CẤU TRÚC NHÀ NƯỚC
Cách thức tổ chức và phân bố quyền lực nhà nước theo lãnh thổ, mối quan hệ giữa các chủ thể lãnh thổ đó của quyền lực nhà nước.Hình thức cấu trúc là một trong ...
HÌNH THỨC CHÍNH THỂ CỦA NHÀ NƯỚC
Cách thức và trình tự thành lập các cơ quan nhà nước tối cao và mối quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau.Hình thức chính thể là một trong ba yếu tố cấu ...
HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG
Cách thức thể hiện sự thỏa thuận của các bên.Khi các bên thỏa thuận giao kết hợp đồng bằng hình thức nhất định, thì hợp đồng được coi là đã giao kết khi đã tuân ...
HÌNH THỨC KẾ TOÁN
Là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương pháp ghi sổ và mối liên quan giữa các sổ kế toán.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật kế toán 2015)
HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC
Cách thức tổ chức và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước.Hình thức nhà nước là khái niệm chung để chỉ ba cách thức và tổ chức thực thi quyền lực nhà nước: hình ...
HÌNH THỨC PHÁP LUẬT
Cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để thể hiện ý chí của mình thành các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung.Có ba hình thức pháp luật phổ biến là ...
HÌNH THỨC SỞ HỮU
Cách thức chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản trong một chế độ sở hữu.Trong chế độ sở hữu có thể có nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Theo quy định của Điều ...
HÌNH THỨC VĂN BẢN
Giấy tờ chứa đựng sự thỏa thuận của các bên trong quan hệ pháp lý, các thông tin có giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật.Theo quy định của pháp luật của ...
HÌNH THỨC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tên gọi của văn bản quy phạm pháp luật được Nhà nước ban hành.Ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới, văn bản quy phạm pháp luật được chia làm hai loại ...
HIV
Là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Human Immunodeficiency Virus" Là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, Làm cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân ...
HIV DƯƠNG TÍNH
Là kết quả xét nghiệm mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người đã được xác định nhiễm HIV.(Theo Khoản 12, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng ...
HỌ
Tiếng đặt trước tên riêng, dùng chung cho những người có cùng huyết thống để phân biệt với những người có họ khác.Mỗi cá nhân đều có quyền có họ, tên. Họ, tên của một ...
HỘ CHIẾU
là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc ...
HỘ CHIẾU CÓ GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ
là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Xuất cảnh, ...
HỘ ĐÊ
Là hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cho đê điều, bao gồm cả việc cứu hộ các công trình liên quan đến an toàn của đê điều.(Theo Khoản 17, Điều 3, Luật Đê điều 2006)
HỘ GIA ĐÌNH
Tập hợp nhóm người có quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng.Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 1995, cũng như Bộ luật dân sự năm 2005, hộ gia đình là ...
HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
Là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại ...
HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn ...
HỘ KHẨU X. Đăng ký hộ khẩu.
 
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
Cá nhân hoặc hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh.Hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh cố định, không ...
HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Toàn bộ giấy tờ, tài liệu có liên quan đến cán bộ công chức, được tập hợp lại một cách hệ thống và do cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức đó ...
HỒ SƠ DỰ THẦU, HỒ SƠ ĐỀ XUẤT
Là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.(Theo khoản 31 Điều 4 Luật ...
HỒ SƠ HẢI QUAN
gồm tờ khai hải quan, các chứng từ phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật này.(Theo khoản 8 Điều 4 Luật Hải quan 2014)