Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 133 trong tổng số 133 thuật ngữ

VÙNG NƯỚC CẢNG CÁ
Là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng vào cảng cá và công trình phụ trợ khác.(Theo Khoản ...
VÙNG NƯỚC CỦA QUỐC GIA
Toàn bộ phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.Căn cứ vào vị trí, tính chất mà vùng nước của quốc gia được chia thành các bộ phận sau: 1) vùng nước nội địa ...
VÙNG NƯỚC QUẦN ĐẢO
Toàn bộ phần nước biển nằm trong đường cơ sở của quần đảo của quốc gia quần đảo.Trên thế giới, có trên 30 quốc gia quần đảo, trong đó có một số quốc gia quần ...
VÙNG QUAY TRỞ
Là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền quay trở.(Theo Khoản 18, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
VÙNG QUY HOẠCH
Là không gian lãnh thổ được giới hạn bởi một hoặc nhiều đơn vị hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.(Theo khoản 45 Điều 3 Luật xây 2014)
VÙNG SÂU, VÙNG XA
Nơi cách xa hệ thống giao thông quốc gia, cơ sở hạ tầng và dịch vụ chưa phát triển, đất nông nghiệp thiếu, dân cư thưa thớt, điều kiện sống và trình độ dân trí ...
VÙNG THỦ ĐÔ
Là khu vực liên kết phát triển kinh tế - xã hội gồm thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận do Chính phủ quyết định.(Khoản 3 ...
VÙNG TIẾP GIÁP LÃNH HẢI
Vùng biển nằm ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải có chiều rộng không quá 24 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải.Thực chất chiều ...
VÙNG TRỜI CỦA QUỐC GIA
Khoảng không gian bao trùm trên vùng đất và vùng nước thuộc chủ quyền của quốc gia.Vùng trời của quốc gia gọi theo gốc từ Hán - Việt là không phận. Cho đến nay, trong ...
VÙNG, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Là vùng, cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống động vật được xác định không xảy ra bệnh truyền nhiễm thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch trong ...
VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG
là vườn cây được nhân từ cây đầu dòng hoặc vườn cây do tổ chức, cá nhân thiết lập được thẩm định và công nhận.(Theo Khoản 19, Điều 2, Luật Trồng trọt 2018)
VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
(Người phòng vệ đã) phòng vệ vượt ra ngoài phạm vi cho phép của quyền phòng vệ, đã gây ra thiệt hại cho người tấn công rõ ràng quá mức cần thiết, không tương xứng ...
VƯỢT QUÁ THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN
(Người đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá giới hạn, phạm vi thẩm quyền đã được xác lập theo quy định của pháp luật hay văn bản ủy quyền.Giao dịch ...