Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong tổng số 707 thuật ngữ

THÀNH PHẦN XÃ HỘI
Tập hợp những người có cùng tiêu chí nhất định nằm trong xã hội (công nhân, nông dân, trí thức...). 
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH
Đơn vị hành chính cấp huyện, thường là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu của một tỉnh hoặc vùng liên tỉnh ...
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền nhà nước ở trung ương có các đơn vị trực thuộc là các quận, huyện, thị xã.Thành phố trực thuộc trung ương phải là đô thị loại ...
THANH THẢI
Là việc loại bỏ các vật chướng ngại trên đường thuỷ nội địa.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
THÀNH TỐ ƯU ĐÃI
Là tỷ lệ phần trăm giá trị danh nghĩa của khoản vay phản ánh mức ưu đãi của vốn vay nước ngoài được tính toán trên cơ sở các yếu tố về đồng tiền, thời ...
THANH TOÁN
Việc chi trả để giải quyết xong một khoản nợ.Việc thanh toán phát sinh từ nhiều loại quan hệ xã hội như quan hệ dân sự, quan hệ nộp phạt, nộp thuế, quan hệ kinh ...
THANH TOÁN QUỐC TẾ
Thanh toán giữa các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hoặc hợp đồng dịch vụ có yếu tố nước ngoài.Nghiệp vụ về thanh toán quốc tế thường được thực hiện ...
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH X. Thanh tra nhà nước.
 
THANH TRA NHÀ NƯỚC
Xem xét để làm rõ việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ ...
THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG
Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có chức năng xem xét, kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị sử ...
THANH TRA NHÂN DÂN
Hình thức giám sát của nhân dân thông qua ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế ...
THANH TRA QUỐC HỘI
Thanh tra viên quốc hội (Ombudsman) là một hay một số công chức, độc lập với các bộ, ngành của Chính phủ, do Quốc hội bổ nhiệm ra để tiếp nhận, điều tra và giải ...
THANH TRA VIÊN
Công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.Khác với những người thực hiện hoạt động thanh tra của các tổ chức thanh tra khác, thanh ...
THÀNH VIÊN CÔNG TY
Người góp vốn vào công ty và có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ đối với công ty.Khi góp vốn vào công ty, công ty có quyền sở hữu đối với tài sản ...
THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
Bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.(Theo khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014)
THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH
Bao gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, ...
THẤT NGHIỆP
Tình trạng (người lao động) không có việc làm và không có thu nhập.Thất nghiệp được nhìn nhận là hiện thực có tính khách quan của nền kinh tế thị trường, khi cung về lao ...
THAY ĐỔI HỘ TỊCH
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự ...
THẾ CHẤP
Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản, theo đó, bên có nghĩa vụ dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với ...
THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Sự thoả thuận giữa các bên tuân theo các điều kiện, nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng đất được Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai quy định; theo đó bên ...
THỂ CHẾ
Những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội buộc mọi người phải tuân theo (nói tổng quát).Hệ thống các định chế hợp thành một tổng thể các chế độ nhà nước, hình ...
THẺ TẠM TRÚ
Là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại ...
THẺ THƯỜNG TRÚ
Là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.(Theo khoản ...
THẺ TÍN DỤNG
Loại thẻ thanh toán mà chủ thẻ được sử dụng để thanh toán trong hạn mức tín dụng do ngân hàng phát hành thẻ chấp nhận.Hình thức cơ bản của thẻ tín dụng là thẻ ...
THẾ TRẬN AN NINH NHÂN DÂN
Là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật An ...
THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
Là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, tiềm lực quốc phòng trên toàn bộ lãnh thổ theo kế hoạch thống nhất, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc để ngăn ...
THỀM LỤC ĐỊA
Vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài lãnh hải của quốc gia ven biển, trên phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của quốc gia cho đến ...
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây ...
THI ĐUA
Là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.(Theo Khoản ...
THI HÀNH ÁN
Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được tiến hành theo thủ tục, trình tự được pháp luật quy định nhằm thực hiện các bản án, quyết định đã có hiệu lực ...