Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong tổng số 150 thuật ngữ

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Là quá trình mang tính hệ thống, bao gồm hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. (Theo khoản 4 Điều 3 Luật phòng, chống thiên tai 2013)
PHỤ CẤP CHỨC VỤ
Phụ cấp lương cho công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người làm việc trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do vừa làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa giữ ...
PHỤ CẤP ĐẮT ĐỎ
Phụ cấp lương áp dụng đối với người lao động làm việc ở nơi có chỉ số giá sinh hoạt cao hơn chỉ số giá sinh hoạt bình quân chung của cả nước từ mức ...
PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
Phụ cấp lương áp dụng đối với người lao động làm công việc mà điều kiện lao động có yếu tố nguy hiểm hoặc làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại nhưng ...
PHỤ CẤP KHU VỰC
Phụ cấp lương được áp dụng đối với người lao động làm việc ở vùng có điều kiện khí hậu xấu, xa xôi, hẻo lánh, đi lại, sinh hoạt khó khăn ảnh hưởng đến đời ...
PHỤ CẤP LÀM ĐÊM
Phụ cấp lương được áp dụng đối với người lao động trong thời gian làm việc vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ tùy theo ...
PHỤ CẤP LƯƠNG
Khoản tiền trả cho người lao động ngoài tiền lương cơ bản nhằm trả đủ những hao phí lao động tăng thêm do công việc cụ thể đòi hỏi hoặc do những yếu tố bất ...
PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM
Phụ cấp lương cho người lao động vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo ...
PHỤ CẤP ƯU ĐÃI
Phụ cấp lương cho người lao động thuộc các đối tượng hoặc làm việc trong một số ngành nghề cần phải ưu tiên đặc biệt do pháp luật quy định, phù hợp với điều kiện ...
PHỤ THUỘC HAI CHIỀU
Phụ thuộc theo chiều ngang và chiều dọc.Phụ thuộc hai chiều là nguyên tắc đặc thù trong tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Việt Nam. Nguyên ...
PHỤ TRƯƠNG
Là trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo in.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật báo chí 2015)
PHÚC CUNG
Việc làm của người tiến hành tố tụng để kiểm tra lại tính đúng đắn của những lời khai của bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự trước Cơ quan điều tra ...
PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH
Là hoạt động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã bị huỷ hoại trên cơ sở các cứ liệu khoa học về di tích lịch sử ...
PHÚC THẨM
 Xét lại vụ án, quyết định đã được Tòa án cấp dưới xét xử sơ thẩm, nhưng có chưa có hiệu lực pháp luật mà bị kháng cáo hoặc kháng nghị.Phúc thẩm được áp dụng ...
PHƯƠNG ÁN CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC
Là phương án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho bên nhận ...
PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU LẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
Là một trong các phương án sau đây:    a) Phương án phục hồi;    b) Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp;    c) Phương án giải thể;    d) ...
PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI
Là phương án áp dụng các biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tự khắc phục tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng đó được đặt vào kiểm soát ...
PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP
Là phương án áp dụng khi có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng ...
PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN
Là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung công việc kế toán.(Theo khoản 16 Điều 3 Luật kế toán 2015)
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ HỖN HỢP
là việc áp dụng đồng thời phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp tính thuế tuyệt đối.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật thuế xuất nhập khẩu 2016)
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM
là việc xác định thuế theo phần trăm (%) của trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.(Theo Khoản 3, Điều 4, Luật thuế xuất nhập khẩu 2016)
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ TUYỆT ĐỐI
là việc ấn định số tiền thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.(Theo Khoản 4, Điều 4, Luật thuế xuất nhập khẩu 2016)
PHƯƠNG THỨC XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ
Là việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên các phương tiện điện tử.
PHƯƠNG TIỆN ĐI ĐỐI HƯỚNG NHAU
Là hai phương tiện đi ngược hướng nhau mà từ phương tiện của mình nhìn thấy mũi phương tiện kia thẳng trước mũi phương tiện của mình.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Giao thông đường ...
PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ
Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật ...
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
 là đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt.(Theo Khoản 26, Điều 3, Luật đường sắt 2017)
PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DỰ BỊ
là tài sản của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy, phương tiện đường không dân dụng, phương tiện xây ...
PHƯƠNG TIỆN THÔ SƠ
Là phương tiện không có động cơ chỉ di chuyển bằng sức người hoặc sức gió, sức nước.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (SAU ĐÂY GỌI LÀ PHƯƠNG TIỆN)
Là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thuỷ nội địa.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội ...
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.(Theo khoản 17 Điều 4 Luật Hải quan 2014)