Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong tổng số 318 thuật ngữ

NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH
Người không mang quốc tịch của nước nào.Tình trạng không quốc tịch xảy ra do các nguyên nhân khác nhau như; 1) Mất quốc tịch mà chưa có quốc tịch mới; 2) Luật quốc tịch ...
NGƯỜI KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
Là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo.
NGƯỜI KINH DOANH VẬN TẢI
Là người vận tải giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách với người thuê vận tải để thực hiện việc vận tải hàng hoá, hành khách mà có thu cước phí vận ...
NGƯỜI KÝ PHÁT
Là người lập và ký phát hành hối phiếu đòi nợ, séc.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN
Là người trực tiếp điều khiển phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực hoặc ...
NGƯỜI LÀM CHỨNG
Trong quan hệ pháp luật nói chung, người làm chứng là người có đủ điều kiện do pháp luật quy định, có mặt và trực tiếp làm chứng cho việc xảy ra của một sự ...
NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN TÀU
Là người được chủ tàu, thuyền trưởng bố trí Làm việc trên tàu cá, tàu công vụ thủy sản nhưng không phải Là thuyền viên của tàu.(Theo Khoản 23, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
NGƯỜI LAO ĐỘNG
Một bên chủ thể của quan hệ pháp luật lao động, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật lao động.Theo quy định của pháp luật Việt ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG (SAU ĐÂY GỌI LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI)
Là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, đi Làm ...
NGƯỜI LẬP DI CHÚC
Người thể hiện ý chí của mình nhằm định đoạt tài sản và quyền tài sản thuộc sở hữu của mình sau khi chết bằng việc lập di chúc bằng văn bản.Người lập di chúc ...
NGƯỜI MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Là người bị nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có biểu hiện triệu chứng bệnh.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
NGƯỜI MANG MẦM BỆNH TRUYỀN NHIỄM
Là người mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhưng không có biểu hiện triệu chứng bệnh.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ
Là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)
NGƯỜI NHẬN HÀNG
Là tổ chức, cá nhân có tên nhận hàng ghi trên giấy vận chuyển.(Theo Khoản 25, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004)
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Người không có quốc tịch của nước sở tại.Theo Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998 thì người nước ngoài là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người không quốc tịch thường trú hoặc ...
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ Ở VIỆT NAM
Người không có quốc tịch Việt Nam mang quốc tịch của một nước khác mà thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, người nước ngoài cư trú ...
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ Ở VIỆT NAM
Người không có quốc tịch Việt Nam mang quốc tịch của một nước khác mà cư trú, mà làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam.
NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Cá nhân, cơ quan, tổ chức theo bản án, quyết định dân sự phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định (nghĩa vụ thi hành án) vì lợi ích của người được thi hành án.Người ...
NGƯỜI PHẠM TỘI
Người có đủ dấu hiệu chủ thể của tội phạm và đã thực hiện hành vi được luật hình sự quy định là tội phạm.Người phạm tội có thể là người phạm tội riêng lẻ ...
NGƯỜI PHÁT HÀNH
Là người lập và ký phát hành hối phiếu nhận nợ.(Theo Khoản 9, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
NGƯỜI PHÁT HÀNH QUẢNG CÁO
Là tổ chức, cá nhân dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, ...
NGƯỜI PHÁT NGÔN
Người phát biểu thay cho một người khác hay một tổ chức.Người phát ngôn hay còn gọi là phát ngôn viên, có thể được chọn thông qua hợp đồng hoặc được bổ nhiệm theo quy ...
NGƯỜI PHIÊN DỊCH
Người tham gia tố tụng dịch ngôn ngữ khác ra tiếng Việt và ngược lại trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt.Việc tham gia tố tụng của ...
NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN
Người trông coi, giữ gìn di sản thừa kế.Người quản lý di sản phải do người lập di chúc chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra. Trong ...
NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật ...
NGƯỜI QUẢNG CÁO
Là tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bản thân tổ chức, cá nhân đó.
NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.(Theo khoản 27 Điều 3 ...
NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận quyền sử dụng đất của người khác để sử dụng.Theo Điều 9 Luật đất đai năm 2003, người sử dụng đất bao gồm: 1) ...
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Một bên chủ thể của quan hệ pháp luật lao động, gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan tổ ...
NGƯỜI THAM GIA THỦ TỤC PHÁ SẢN
Là chủ nợ; người lao động; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cổ đông, nhóm cổ đông; thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; người mắc nợ ...