Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong tổng số 222 thuật ngữ

KHU TRÁNH BÃO
Là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền neo đậu tránh trú bão và thiên tai khác.(Theo Khoản 15, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
KHU TỰ TRỊ
Khu vực địa giới nằm trong lãnh thổ toàn vẹn của một quốc gia, chịu sự lãnh đạo thống nhất của Nhà nước trung ương và được Nhà nước trung ương giao cho một số ...
KHU VỰC BIỂN ĐỂ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Là khu vực biển bao gồm khối nước, đáy biển; có ranh giới xác định tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở ra để nuôi trồng thủy sản.(Theo ...
KHU VỰC BIÊN GIỚI
Phần lãnh thổ nằm phía trong và tiếp giáp với đường biên giới quốc gia, có phạm vi và chế độ pháp lý nhất định theo quy định của pháp luật quốc gia hoặc điều ...
KHU VỰC CHỮA CHÁY
Là khu vực mà lực lượng chữa cháy triển khai các công việc chữa cháy.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Phòng cháy chữa cháy 2001)
KHU VỰC HẢI QUAN RIÊNG
là khu vực địa lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ ...
KHU VỰC LÃNH SỰ
Khu vực dành cho cơ quan lãnh sự để thi hành các chức năng lãnh sự.Khu vực lãnh sự thường là đơn vị hành chính lãnh thổ ở nước tiếp nhận như tình, thành phố... ...
KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA)
Khu vực bao gồm các quốc gia thành viên ASEAN thỏa thuận về quá trình liên kết pháp lý quốc tế nhằm mục đích thực hiện tự do hóa thương mại, hàng hoá, dịch vụ, ...
KHU VỰC NHÀ NƯỚC
Bao gồm các cơ quan, tổ chức do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản ...
KHU VỰC PHI VŨ KHÍ HẠT NHÂN
Khu vực hoàn toàn không có vũ khí hạt nhân.Khu vực phi vũ khí hạt nhân được thiết lập trên cơ sở thoả thuận giữa các quốc gia nằm trong khu vực địa lý nhất ...
KHỦNG BỐ
(Hành vi) cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể hoặc uy hiếp tinh thần người khác nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.Khủng bố là hành vi nguy hiểm ...
KHỦNG BỐ MẠNG
Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố.(Theo Khoản 9, Điều 2, Luật An ninh mạng 2018)
KHUNG GIÁ ĐẤT
Các quy định của Chính phủ xác định giá đất từ tối thiểu đến tối đa cho từng loại đất cụ thể.Khung giá đất là cơ sở để ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm ...
KHUNG GIÁ ĐIỆN
Là phạm vi biên độ dao động cho phép của giá điện giữa giá thấp nhất (giá sàn) và giá cao nhất (giá trần).(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Điện lực 2004)
KHUNG HÌNH PHẠT
Giới hạn phạm vi các loại cũng như mức hình phạt được luật quy định cho phép Tòa án lựa chọn trong đó hình phạt cụ thể áp dụng cho người phạm tội.Đối với mỗi ...
KHUYẾN MẠI
Hoạt động của thương nhân nhằm xúc tiến việc bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh doanh của mình bằng cách giành lợi ích vật chất nhất định cho khách hàng.Thương nhân ...
KHUYẾT TẬT CỦA TÀI SẢN
Sai sót, chỗ chưa được tốt của tài sản làm cho tài sản không sử dụng được hoặc giảm sút giá trị sử dụng.Một tài sản có thể có hai loại khuyết tật:  khuyết tật ...
KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là giả định có cơ sở khoa học và có tính tin cậy về xu hướng trong tương lai của khí hậu dựa trên mối quan hệ giữa hoạt động kinh tế - xã hội, ...
KỊCH BẢN PHÂN CẢNH
Là sản phẩm sáng tạo của đạo diễn dưới dạng văn bản thể hiện kỹ thuật chuyên môn và phương pháp thực hiện các cảnh quay của bộ phim dựa trên kịch bản văn học.(Theo ...
KỊCH BẢN VĂN HỌC
Là sản phẩm sáng tạo của biên kịch dưới dạng văn bản thể hiện toàn bộ diễn biến của câu chuyện phim.(Theo Khoản 4, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Kiểm tra của cơ quan thú y trong quá trình sản xuất, lưu thông động vật nhằm phát hiện bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng của động vật đã có hoặc chưa có ở trong ...
KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
Là việc kiểm tra, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật.(Theo khoản 14 Điều 3 Luật thú y 2015)
KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm ...
KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI
Kiểm tra của cơ quan y tế ở vùng biên giới để phát hiện các bệnh dịch, giám sát các bệnh truyền nhiễm đối với người, các phương tiện vận tải khi nhập cảnh, xuất ...
KIỂM ĐỊNH
Là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật ...
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
là hoạt động đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.(Theo Khoản 3, ...
KIỂM ĐỊNH GIỐNG THỦY SẢN
Là việc kiểm tra, đánh giá lại năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh, đặc tính của giống thủy sản.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
KIỂM ĐỊNH THUỐC THÚ Y
Là việc kiểm tra, đánh giá lại chất lượng thuốc thú y đã qua kiểm nghiệm, khảo nghiệm hoặc đang lưu hành khi có tranh chấp, khiếu nại hoặc có yêu cầu, trưng cầu giám ...
KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
Là việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình ...
KIỂM LÂM
Kiểm tra, kiểm soát, thanh tra để quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ rừng.Về mặt tổ chức, hoạt động quản lý và ...