Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong tổng số 168 thuật ngữ

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, ...
GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ LƯỢNG HÀNG HOÁ
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước xác nhận về số lượng hàng hóa sau khi đã kiểm tra.Trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Giấy chứng nhận số lượng hàng hóa là bằng ...
GIẤY ĐĂNG KÝ
Bằng chứng công nhận sự bắt đầu tồn tại hoặc chấm dứt một cách chính thức một sự kiện, hiện tượng theo pháp luật.Khi cá nhân, tổ chức đứng ra khai báo theo mẫu do ...
GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
(Còn gọi là Giấy chứng nhận kết hôn)Chứng chỉ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký kết hôn cấp cho hai bên nam nữ, sau khi đã xem xét các điều kiện kết hôn của họ ...
GIẤY KHAI SINH
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá ...
GIẤY PHÉP
Văn bản do cơ quan hành chính nhà nước cấp cho cá nhân, tổ chức để cho phép họ tiến hành một công việc hay nghề nghiệp nhất định.Có nhiều loại giấy phép như giấy ...
GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
Giấy phép đầu tư có nội dung chính như: tên, quốc tịch, địa chỉ của nhà đầu tư, hình thức đầu tư tên, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ...
GIẤY PHÉP KINH DOANH
Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các chủ thể kinh doanh xác nhận chủ thể đó đáp ứng các điều kiện để kinh doanh trong ngành, nghề nhất định.Đối ...
GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cho phép mặt hàng nhất định được đưa vào lãnh thổ của nước đó.Văn bản do cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ...
GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC
Chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và ...
GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG
Chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cơ sở công nghiệp nhằm xác định các chỉ tiêu môi trường mà các cơ sở này phải bảo đảm đạt được ...
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.(Theo khoản 17 Điều 3 Luật xây 2014)
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN
Là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.(Theo khoản 18 Điều 3 Luật ...
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN
Là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện ...
GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU
Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cho phép mặt hàng nhất định được đưa ra khỏi lãnh thổ của nước đó.
GIẤY THÔNG HÀNH
là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước có chung ...
GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ ĐI LẠIQUỐCTẾ
Là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ...
GIẤY TỜ XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI
Là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung Là ...
GIẤY ỦY NHIỆM
là văn bản xác nhận người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự hội nghị quốc tế nhiều ...
GIẤY ỦY QUYỀN
là văn bản xác nhận người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện một hoặc nhiều hành vi ...
GIẾT CON MỚI ĐẺ
Hành vi của người mẹ vứt bỏ dẫn đến chết hoặc giết con đẻ của mình khi đứa trẻ còn trong vòng bảy ngày tuổi.Đây là trường hợp giết người có tình tiết giảm nhẹ ...
GIẾT NGƯỜI
(Hành vi) cố ý tước đoạt tính mạng người khác một cách trái pháp luật.Giết người là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ về tính ...
GIẾT NGƯỜI CÓ TÍNH CHẤT CÔN ĐỒ
Giết người mà tất cả những tình tiết của vụ án phản ánh người phạm tội là người có tính hung hãn cao độ, rất coi thường tính mạng người khác, sẵn sàng giết người vì nguyên ...
GIẾT NGƯỜI DO VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
Giết người trong khi thực hiện hành vi phòng vệ nhưng đã vượt quá giới hạn cho phép của phòng vệ chính đáng.Về thực chất, đây là trường hợp giết người có tình tiết giảm ...
GIẾT NGƯỜI THUÊ
Giết người do được người khác nhờ và trả công bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác.Đây là trường hợp giết người với động cơ tư lợi. Người phạm tội là người thực hành trong vụ ...
GIẾT NGƯỜI VÌ ĐỘNG CƠ ĐÊ HÈN
Giết người mà tính chất của động cơ phạm tội thể hiện tính hèn hạ và đê tiện của cá nhân người phạm tội.Với tính chất như vậy, động cơ đê hèn làm tăng tính ...
GIỚI
Phạm trù chỉ vai trò và mối quan hệ xã hội giữa nam và nữ, giữa bé trai và bé gái.Nói đến mối quan hệ giới là nói đến cách thức phân định vai trò ...
GIỚI HẠN CỦA VIỆC XÉT XỬ HÌNH SỰ
Phạm vi Tòa án cấp sơ thẩm được xem xét và quyết định về vụ án.Trước khi Bộ luật tố tụng hình sự được ban hành, trong các văn bản pháp luật của Nhà nước ta chưa ...
GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU
Phạm vi mà pháp luật xác định cho chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình.Tùy thuộc mỗi hình thức sở hữu mà pháp ...
GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ
Khoảng ranh giới quyền của tác giả được pháp luật xác định.Giới hạn quyền tác giả được hiểu theo hai khía cạnh; 1) Đối với tác giả, đó là những ranh giới quyền của tác ...