Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong tổng số 621 thuật ngữ

CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
Là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;- Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu ...
CHÀO HÀNG
Đề nghị của một bên gửi cho một hoặc một số đối tượng đã xác định để bày tỏ ý định muốn bán hoặc muốn mua hàng hóa theo những điều kiện cụ thể mà ...
CHÀO HÀNG KHÔNG THỂ BỊ HUỶBỎ
Chào hàng không thể bị người chào hàng thu hồi hoặc tuyên bố không có giá trị ràng buộc mình trong khoảng thời gian nhất định.Chào hàng không thể bị hủy bỏ thường có nội dung quy ...
CHÀO HÀNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Đề nghị rõ ràng về việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của một người gửi cho một hay nhiều người xác định, trong đó người đề nghị bày tỏ ý chí sẽ bị ...
CHẤP HÀNH
Làm theo đúng những điều được đề ra trong văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt hay trong mệnh lệnh của cấp trên...Các chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính được coi ...
CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
 (Người bị kết án) thực hiện các nghĩa vụ thuộc về nội dung của hình phạt được áp dụng đối với họ theo bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa ...
CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tổ chức thực hiện việc thu, chi theo dự toán ngân sách đã được Quốc hội quyết định.Chấp hành ngân sách nhà nước là hoạt động của hệ thống cơ quan hành pháp theo phân ...
CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT
Nhận lấy trách nhiệm để thực hành những điều mà pháp luật quy định.Chấp hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ do ...
CHẤP HÀNH VIÊN
1. Ngạch công chức ngành tư pháp.2. Người được Nhà nước giao trách nhiệm tổ chức thi hành các bản án, quyết định về dân sự của tòa án Việt Nam và bản án, quyết ...
CHẤP NHẬN
Là cam kết của người bị ký phát về việc sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ khi đến hạn thanh toán bằng việc ký chấp ...
CHẤP NHẬN CHÀO HÀNG TRONG THƯƠNG MẠIQUỐC TẾ
Đồng ý của người được chào hàng với những đề nghị của người chào hàng trong thương mại quốc tế.Chấp nhận chào hàng chỉ có giá trị làm phát sinh quan hệ pháp lý giữa người chào ...
CHẤP NHẬN GIAO KẾT HỢP ĐỒNG
Việc trả lời đồng ý chấp nhận toàn bộ và không có điều kiện khác kèm theo lời đề nghị của một chủ thể khi được người khác đưa ra lời đề nghị giao kết ...
CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU
Đồng ý của người bị chỉ định trả tiền đối với các điều kiện ghi trên hối phiếu trong thanh toán quốc tế.Thông thường, việc chấp nhận hối phiếu thể hiện ở việc người bị ...
CHẤP NHẬN SỰ RÀNG BUỘC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là hành vi pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thực hiện nhằm thể hiện cam kết chính thức của nước Cộng hòa ...
CHẤP THUẬN
Sự thỏa thuận được thể hiện bằng hợp đồng, điều ước, chứng thư, thỏa ước về một yêu cầu nào đó.Chấp thuận là thể hiện cùng đồng ý, nhất trí ý kiến hoặc quyết định của ít nhất hai ...
CHẤT
Là đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế biến, những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý, hóa ổn định, không bao gồm các dung ...
CHẤT CHÍNH TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
là chất quyết định công dụng và bản chất của thức ăn chăn nuôi.(Theo Khoản 32, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
CHẤT ĐÁNH DẤU (CÒN GỌI
là chất dẫn, chất mang) là chất hoặc hợp chất dùng để pha chế, gắn kết với đồng vị phóng xạ tạo thành thuốc phóng xạ.(Theo Khoản 25, Điều 2, Luật dược 2016)
CHẤT GÂY NGHIỆN
Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)
CHẤT GÂY Ô NHIỄM
Là các chất hóa học, các yếu tố vật lý và sinh học khi xuất hiện trong môi trường cao hơn ngưỡng cho phép Làm cho môi trường bị ô nhiễm.(Theo khoản 11 Điều 3 ...
CHẤT HƯỚNG THẦN
Là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Phòng ...
CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
Toàn bộ những thuộc tính của hàng hóa nói lên bản chất cùng như đặc điểm, tính cách của hàng hóa có giá trị riêng, được xác định bằng những thông số có thể đo ...
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.(Theo Khoản 5, Điều 3, Luật chất ...
CHẤT MA TUÝ
Là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)
CHẤT NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
Là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư dễ xảy ra cháy, nổ.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Phòng cháy chữa cháy 2001)
CHẤT PHÓNG XẠ
Là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân, chuyển mức năng lượng hạt nhân, có hoạt độ phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ lớn hơn mức miễn trừ.(Theo Khoản ...
CHẤT THẢI
Là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
CHẤT THẢI NGUY HẠI
Là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.(Theo khoản 13 Điều 3 Luật bảo ...
CHẤT THẢI PHÓNG XẠ
Là chất thải chứa chất phóng xạ hoặc vật thể bị nhiễm bẩn phóng xạ phải thải bỏ.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
CHẤT VẤN
Quyền hỏi và yêu cầu phải giải thích rõ ràng của đại biểu (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân) đối với các chức danh được các đại biểu bầu, phê chuẩn ...