Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 707 thuật ngữ

TÀU BIỂN VIỆT NAM
Tàu biển thuộc sở hữu của Nhà nước Việt Nam, tổ chức Việt Nam, tổ chức Việt Nam có trụ sở chính tại Việt Nam và của công dân Việt Nam thường trú tại Việt ...
TÀU CÁ
Là phương tiện thủy có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, bao gồm tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản.(Theo Khoản 20, Điều 3, ...
TÀU CÔNG VỤ
Là tàu thuyền chuyên dùng để thực hiện công vụ của Nhà nước không vì mục đích thương mại.(Theo Khoản 2, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN
Là phương tiện thủy chuyên dụng để thực hiện công vụ trong điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản; thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động thủy sản.(Theo Khoản ...
TÀU LẶN
Là phương tiện có khả năng hoạt động dưới mặt nước phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương tiện, thiết bị trên mặt nước hoặc trên bờ.(Theo Khoản 4, Điều 4, Bộ luật hàng ...
TÀU NGẦM
Là phương tiện có khả năng hoạt động độc lập trên mặt nước và dưới mặt nước.(Theo Khoản 3, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
TÀU THUYỀN
Là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Biên ...
TỆ NẠN MA TUÝ
Là tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về ma tuý.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)
TÊN GỌI CỦA PHÁP NHÂN
Danh từ để cá thể hóa pháp nhân.Tên gọi của pháp nhân thể hiện khái quát loại hình tổ chức và hoạt động của pháp nhân. Tên gọi của pháp nhân có thể kèm theo ...
TÊN GỌI XUẤT XỨ HÀNG HÓA
Tên địa lí của nước, địa phương dùng để chỉ xuất xứ hàng hóa của mặt hàng từ nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có các tính chất đặc thù ...
TÊN THƯƠNG MẠI
Là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực ...
THẨM ĐỊNH
Xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lý bằng văn bản về một vấn đề nào đó.Hoạt động này do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn, nghiệp vụ ...
THẨM ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
Là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá công nghệ xác định giá trị bằng tiền của công nghệ phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm ...
THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ
Là việc kiểm tra, đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết ...
THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hoạt động nghiên cứu, xem xét, đánh giá về nội dung và hình thức, kỹ thuật soạn thảo đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung, trình tự, ...
THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ
Là hoạt động khoa học nhằm phát hiện, thu thập, nghiên cứu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và địa điểm khảo cổ.(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật di sản văn hóa 2001)
THẢM HỌA
Là biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng hoặc do con người gây ra hoặc do hậu quả chiến tranh Làm thiệt hại nghiêm trọng về người, ...
THAM NHŨNG
là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.(Theo Khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018)
THAM Ô
Hành vi chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, hoặc công dân của người có chức vụ, quyền hạn thành tài sản riêng của mình.Trong Bộ luật Hình sự năm 1999, tham ô ...
THAM Ô TÀI SẢN X. Tham ô.
 
THẨM PHÁN
Người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Toà án.Thẩm phán Toà án nhân ...
THẨM QUYỀN
Quyền chính thức được xem xét để kết luận và định đoạt, quyết định một vấn đề.Thẩm quyền gắn liền với quyền và nhiệm vụ mà pháp luật quy định cho cơ quan nhà nước, ...
THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TOÀ ÁN
Quyền xem xét và quyết định trong hoạt động xét xử của Tòa án theo quy định của pháp luật.Trước tiên,"thẩm quyền xét xử của Toà án" được hiểu là một quyền chuyên biệt được ...
THẨM TRA
Kiểm tra, xem xét các nội dung cơ bản của một vấn đề nào đó để đi đến kết luận về tính đúng đắn, tính hợp pháp và tính khả thi.Quá trình này do tổ ...
THÂN NHÂN
Người có quan hệ đặc biệt đối với cá nhân nào đó.Thông thường, thân nhân của cá nhân được xác định bởi mối quan hệ thân thuộc (huyết thống), thích thuộc (hôn nhân, nuôi dưỡng) ...
THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM
Là người có quan hệ ông bà nội, ông bà ngoại; bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng; vợ, chồng; anh chị em ruột hoặc con đẻ, con nuôi, con ...
THĂNG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN
Là quyết định đề bạt sĩ quan lên cấp bậc quân hàm cao hơn.(Theo Khoản 11, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
THANG LƯƠNG
Tương quan tỉ lệ tiền lương giữa những người lao động trong một ngành, trong một nhóm ngành kinh tế kỹ thuật hoặc trong một đơn vị sử dụng lao động; trên cơ sở trình ...
THANH NIÊN
Là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi.
THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG
Là yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật bảo vệ môi ...