Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 125 thuật ngữ

SỐ LIỆU THỐNG KÊ ƯỚC TÍNH
Là số liệu thống kê dự tính trước toàn bộ kết quả của hiện tượng kinh tế - xã hội còn đang tiếp diễn, được tổng hợp từ số liệu của kỳ đã diễn ra, ...
SỔ LƯƠNG
Sổ dùng để ghi chép các khoản tiền lương, thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động trong một đơn vị sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.Sổ lương được ...
SỔ SÉC ĐỊNH MỨC
Sổ gồm nhiều tờ séc được giới hạn mức tiền thanh toán tối đa cho cả cuốn.Sổ séc định mức được quy định ở Bản thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt ban hành ...
SƠ THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
Xét xử lần đầu vụ án dân sự.Tòa án cấp huyện, Tòa án cấp tỉnh có thẩm quyền sơ thẩm những vụ án dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án (Điều 30, Điều 32 ...
SỐBỔ SUNGCÓ MỤC TIÊU
Là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể.(Theo khoản 21 Điều 4 Luật ngân sách nhà ...
SÔNG QUỐC TẾ
Sông chảy qua lãnh thổ của hai hay nhiều quốc gia.Trong thực tế, thuật ngữ "sông quốc tế” thường chỉ được dùng để chỉ những con sông lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ...
SỰ BIẾN PHÁP LÝ
Sự kiện có tính chất tự nhiên xảy ra không phụ thuộc vào ý chí của con người, trong những trường hợp nhất định làm xuất hiện, thay đổi hoặc làm chấm dứt quan hệ ...
SỰ CỐ AN NINH MẠNG
Là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá ...
SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
Là việc thông tin, hệ thống thông tin bị gây nguy hại, ảnh hưởng tới tính nguyên vẹn, tính bảo mật hoặc tính khả dụng.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật an toàn thông tin mạng 2015)
SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, Làm cho công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy cơ sập đổ, đã sập ...
SỰ CỐ HÓA CHẤT
Là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Hóa chất 2007)
SỰ CỐ HÓA CHẤT NGHIÊM TRỌNG
Là sự cố hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn, trên diện rộng cho người, tài sản, môi trường và vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của cơ sở hóa ...
SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Là hư hỏng của máy, thiết bị, vật tư, chất vượt quá giới hạn an toàn kỹ thuật cho phép, xảy ra trong quá trình lao động và gây thiệt hại hoặc có nguy cơ ...
SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG
Là sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động lớn, xảy ra trên diện rộng và vượt khả năng ứng phó của cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, tổ ...
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
Các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng.Sự cố môi trường có ...
SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC TRÊN BIỂN
Là việc dầu, hóa chất độc từ phương tiện chứa, vận chuyển hoặc từ công trình, thiết bị và mỏ dầu thoát ra biển do sự cố kỹ thuật, thiên tai, tai nạn hoặc do con người ...
SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
Sử dụng, khai thác các thuộc tính có ích của đất đai vì mục đích kinh tế và đời sống, xã hội trong quá trình sử dụng đất. 
SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền cho phép sử dụng tài sản công để hợp tác với tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh có thời hạn theo ...
SỰ KIỆN BẢO HIỂM
Sự kiện do các bên dự liệu trong hợp đồng bảo hiểm hoặc do pháp luật quy định làm cơ sở để khi xảy ra trên thực tế thì bên bảo hiểm phải trả tiền ...
SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
Sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể tiên liệu được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong điều kiện và khả năng ...
SỰ KIỆN BẤT NGỜ
Sự kiện nảy sinh (xuất hiện) ngoài dự kiến của chủ thể pháp luật và chủ thể không thể thấy trước hậu quả của nó.Chủ thể pháp luật khi thực hiện hành vi nguy hiểm ...
SỰ KIỆN PHÁP LÝ
Sự việc nảy sinh trong cuộc sống dưới dạng một hành vi của con người hoặc một sự cố tự nhiên được pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một ...
SỰ THẬT KHÁCH QUAN CỦA VỤ ÁN
Những sự việc cụ thể diễn ra trên thực tế khi xảy ra vụ án.Những sự việc này có nguyên nhân, điều kiện và quan hệ nhân quả, vừa tồn tại độc lập, vừa có ...
SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
Thay đổi bổ sung một hoặc một số nội dung của Hiến pháp đang có hiệu lực pháp luật.Sửa đổi Hiến pháp là hoạt động lập hiến của Quốc hội. Sửa đổi Hiến pháp phải ...
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thay đổi một phần nội dung của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm làm cho nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đó phù hợp với hệ thống pháp luật ...
SỨC CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
Là giới hạn chịu đựng của môi trường đối với các nhân tố tác động để môi trường có thể tự phục hồi.(Theo khoản 17 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
SỨC CHỞ NGƯỜI CỦA PHƯƠNG TIỆN
Là số lượng người tối đa được phép chở trên phương tiện, trừ thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Giao thông đường thủy nội ...
SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
Là trạng thái của những yếu tố vật chất tạo thành môi trường có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con người.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
SÚNG SĂN
Là súng được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn, bao gồm: súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này.(Theo Khoản 3, ...
SƯU TẬP
Là một tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc di sản văn hoá phi vật thể, được thu thập, gìn giữ, sắp xếp có hệ thống theo những dấu hiệu ...