Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 150 thuật ngữ

PHẾ TRUẤT
 Bỏ đi, bãi khỏi địa vị không cho một người hưởng chức vụ, quyền lợi nào đó nữa.Phế truất là cách thức thường dùng đối với các vị vua, chúa và các quan lại trong ...
PHÍ
Khoản thu mà người thụ hưởng lợi ích phải nộp do việc đầu tư, bảo dưỡng công trình công cộng, hoạt động dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác.Phí gồm hai loại: phí nhà ...
PHÍ BẢO HIỂM
Khoản tiền mà người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm để trên cơ sở đó doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện ...
PHI HÌNH SỰ HÓA
Là việc đưa một hành vi đang bị điều chỉnh bằng pháp luật hình sự trở thành một quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật và xã hội khác.Theo ...
PHÍ MÔI TRƯỜNG
Khoản phí mà các nhà sản xuất hoặc tiêu dùng phải trả do hoạt động của họ hoặc sản phẩm họ dùng có ảnh hưởng bất lợi cho môi trường. Nhà nước sẽ dùng khoản ...
PHI TANG
Làm biến đổi sự vật cho khác biệt với hình thức ban đầu để lẩn tránh việc làm sáng tỏ sự thật.Phi tang là hành vi của người vi phạm pháp luật thủ tiêu tang ...
PHÍ TỔN
Khoản chi phí mà một chủ thể phải bỏ ra để thực hiện một công việc nhằm thực hiện một mục đích nhất định có liên quan đến quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của ...
PHÍ VẬN CHUYỂN
Khoản tiền mà người thuê vận chuyển phải trả cho người vận chuyển để người này vận chuyển hàng theo những điều kiện mà hai bên đã thỏa  thuận trong hợp đồng vận chuyển.Thông thường ...
PHIÊN HỌP CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN
Hình thức hoạt động tập thể của Ủy ban nhân dân.Phiên họp của Ủy ban nhân dân là hình thức hoạt động quan trọng nhất của Ủy ban nhân dân thông qua đó Ủy ban ...
PHIÊN TÒA
Hình thức hoạt động xét xử của Tòa án.Các vụ án hình sự, dân sự, hành chính được đưa ra xét xử công khai, trực tiếp tại phiên tòa. Tùy theo tính chất của thủ ...
PHIÊN TÒA XÉT XỬ CÁC THỦ LĨNH KHƠ ME ĐỎ PHẠM TỘI ÁC CHIẾN TRANH
Campuchia, một quốc gia Đông Nam Á, từ năm 1863 cũng giống như Việt Nam, rơi vào cảnh một đất nước chịu ách thống trị của thực dân, đế quốc Pháp. Từ năm 1940 đến ...
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý DÂN
Là phiếu theo mẫu do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định, trong đó ghi rõ nội dung trưng cầu ý dân để sử dụng trong từng cuộc trưng cầu ý dân.(Theo khoản 3 ...
PHIM
Là tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình.
- Phim nhựa là phim được sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh, được ghi trên ...
PHỔ BIẾN PHIM
Là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện nghe nhìn khác.(Theo Khoản 9, Điều 4, Luật Điện ảnh 2006)
PHỔ CẬP GIÁO DỤC
là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.(Theo ...
PHÔI
Là sản phẩm của quá trình phát triển do sự kết hợp giữa noãn và tinh trùng.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006)
PHƠI NHIỄM VỚI HIV
Là nguy cơ bị lây nhiễm HIV do tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch sinh học của cơ thể người nhiễm HIV.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ...
PHONG CẤP BẬC QUÂN HÀM SĨ QUAN
Là quyết định trao cấp bậc quân hàm cho người trở thành sĩ quan.(Theo Khoản 10, Điều 7, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999)
PHÒNG NGỪA HÀNH CHÍNH
Phòng ngừa những vi phạm hành chính có thể xảy ra hoặc phòng ngừa để hạn chế những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... gây ra.Phòng ngừa hành chính là biện pháp cưỡng chế ...
PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM
Hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, của toàn thể cộng đồng và công dân nhằm nhanh chóng và sớm phát hiện, ngăn chặn, khắc phục nguyên nhân và điều kiện ...
PHÓNG TÁC
Phỏng theo nội dung một tác phẩm đã có trước, chuyển tác phẩm từ một thể loại này sang một thể loại khác để tạo ra tác phẩm có hình thức thể hiện khác với ...
PHÓNG THÍCH SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
Là việc chủ động đưa sinh vật biến đổi gen vào môi trường tự nhiên.(Theo Khoản 24, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
PHÒNG THỦ ĐẤT NƯỚC
Là tổng thể các hoạt động tổ chức, chuẩn bị và thực hành về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại để ...
PHONG TỎA TÀI SẢN
Cấm chuyển dịch, sử dụng, hủy hoại tài sản khi đã xác định được loại, số lượng, đặc điểm, giá trị tài sản.Phong tỏa tài sản được thực hiện cả trong quá trình giải quyết ...
PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT
Diễn đàn quốc tế của các nước không tham gia các liên minh, khối quân sự, chính thức ra đời vào tháng 6.1961 tại Nam Tư nhằm đấu tranh cho quyền tự quyết của các ...
PHÒNG TƯ PHÁP
Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm ...
PHONG TỤC
Thói quen sinh hoạt và cách sống lâu ngày đã ăn sâu vào đời sống xã hội hay toàn bộ hoạt động sống của con người hình thành trong tiến trình lịch sử, có tính ...
PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
Hành vi chống trả lại một cách cần thiết hành sự công đang xảy ra hoặc đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khắc nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể, ...
PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ
Bao gồm các hoạt động phòng ngừa khủng bố, phòng ngừa tài trợ khủng bố, chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố.(Theo khoản 3 Điều 3 Luật phòng, chống khủng bố 2013)
PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
Là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Phòng chống ma túy 2000)