Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 113 trong tổng số 113 thuật ngữ

DỤ DỖ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM PHÁP
Lôi kéo người chưa thành niên thực hiện hoặc tham gia vào các hoạt động phạm pháp.Dụ dỗ người chưa thành niên phạm pháp là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật ...
DU LỊCH
Là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, ...
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
Là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.(Theo Khoản 15, ...
DU LỊCH SINH THÁI
Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục về bảo vệ môi trường.(Theo ...
DU LỊCH VĂN HÓA
Là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị văn ...
DỮ LIỆU
Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH
Là dữ liệu của cơ quan nhà nước được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong các hồ sơ hành chính dạng giấy hoặc dạng điện tử.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật thống kê 2015)
DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ
là dữ liệu không gian địa lý làm cơ sở để xây dựng dữ liệu không gian địa lý khác.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
DỮ LIỆU THỐNG KÊ
Gồm dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính để hình thành thông tin thống kê về hiện tượng nghiên cứu.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật thống kê 2015)
DỮ LIỆUKHÔNG GIANĐỊA LÝ
là dữ liệu về vị trí địa lý và thuộc tính của đối tượng địa lý.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Đo đạc và bản đồ 2018)
DƯ NỢ
Là khoản tiền vay đã giải ngân nhưng chưa hoàn trả hoặc chưa được xóa nợ tại một thời điểm nhất định.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Quản lý nợ công 2017)
DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Là một khoản mục trong dự toán chi ngân sách chưa phân bổ đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định ở từng cấp ngân sách.(Theo khoản 8 Điều 4 Luật ngân sách nhà ...
DỰ PHÒNG RỦI RO
Để phòng trước những rủi ro có thể xảy ra gây hậu quả có thể dự kiến được bằng biện pháp lập quỹ dự trữ vật chất để chi dùng khi có tổn thất thực ...
DỰ THẢO LUẬT
Bản thảo về một đạo luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền trình dự án luật mà mình soạn thảo, chuẩn bị theo các giai đoạn của quy trình ban hành văn ...
DỰ TRỮ QUỐC GIA
Là dự trữ vật tư, thiết bị, hàng hóa do Nhà nước quản lý, nắm giữ.
DUNG SAI TRONG MUA BÁN HÀNG HÓAQUỐC TẾ
Sự chênh lệch giữa số lượng hoặc trọng lượng cụ thể đối với hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.Ví dụ: trong hợp đồng thương mại quốc tế, các bên thống nhất dung ...
DÙNG VŨ LỰC
Dùng sức mạnh thể chất (có hoặc không có công cụ, phương tiện) tác động đến thân thể người khác làm người này không thể hoặc không dám kháng cự chống lại ý muốn và ...
DƯỢC
là thuốc và nguyên liệu làm thuốc.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật dược 2016)
DƯỢC CHẤT (CÒN GỌI
là hoạt chất) là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng để sản xuất thuốc, có tác dụng dược lý hoặc có tác dụng trực tiếp trong phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, Điều ...
DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ
Là dược chất có chứa chất phóng xạ dùng cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật năng lượng nguyên tử 2008)
DƯỢC LÂM SÀNG
là hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành dược về tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả nhằm tối ưu hóa việc sử dụng thuốc.(Theo Khoản 40, Điều 2, ...
DƯỢC LIỆU
là nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, động vật, khoáng vật và đạt tiêu chuẩn làm thuốc.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật dược 2016)
DƯỢC LIỆU GIẢ
là dược liệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:    a) Không đúng loài, bộ phận hoặc nguồn gốc được cơ sở kinh doanh cố ý ghi trên nhãn hoặc ghi trong tài liệu ...