Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 621 thuật ngữ

CẤU THÀNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Tổng hợp những yếu tố đặc trưng được pháp luật quy định, thể hiện đầy đủ tính xâm hại đối với trật tự quản lý nhà nước của loại vi phạm hành chính, là cơ ...
CÂY CÓ CHỨA CHẤT MA TUÝ
Bao gồm cây thuốc phiện (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma tuý do Chính phủ quy định.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Phòng chống ma ...
CÂY ĐẦU DÒNG
là cây tốt nhất được bình tuyển và công nhận từ quần thể của một giống cây trồng.(Theo Khoản 18, Điều 2, Luật Trồng trọt 2018)
CÂY HẰNG NĂM
là loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá 01 năm, kể cả cây hằng năm lưu gốc.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật ...
CÂY TRỒNG LÂU NĂM
là loại cây được gieo trồng một lần, sinh trưởng trong nhiều năm và cho thu hoạch một hoặc nhiều lần.(Theo Khoản 9, Điều 2, Luật Trồng trọt 2018)
CHẤM DỨT ĐẠI DIỆN
Kết thúc quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.Khi chấm dứt đại diện, quyền và nghĩa vụ pháp lý, hậu quả pháp lý phát sinh ...
CHẤM DỨT HIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để từ bỏ hiệu lực của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...
CHẤM DỨT HÔN NHÂN
Kết thúc sự tồn tại của quan hệ hôn nhân trước pháp luật.Hôn nhân là một trạng thái pháp lý, được xác lập bởi các hành vi pháp lý của các cá nhân và của cơ  quan hữu quan. ...
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Kết thúc việc thực hiện các thỏa thuận mà các bên đã đạt được khi tham gia vào quan hệ hợp đồng, làm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp ...
CHẤM DỨT NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG
Kết thúc việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đã được xác lập trước đó theo quy định của pháp luật.Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha mẹ và con, giữa anh chị ...
CHẤM DỨT NGHĨA VỤ DÂN SỰ
Kết thúc quan hệ nghĩa vụ dân sự đã được xác lập theo thỏa thuận của các bên hay theo quy định của pháp luật.Khi có sự kiện pháp lý là căn cứ làm chấm dứt nghĩa ...
CHẤM DỨT QUAN HỆ LAO ĐỘNG
1. Kết thúc quan hệ lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động.2. Không còn sự kiện phát sinh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng ...
CHẤM DỨT QUAN HỆ PHÁP LUẬT
Kết thúc quan hệ pháp luật đã được các chủ thể xác lập.Quan hệ pháp luật khi chấm dứt, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ pháp luật cũng chấm dứt.Quan hệ ...
CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU
Kết thúc quyền sở hữu của chủ thể đối với tài sản nhất định.Khi có sự kiện pháp lý là căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu thì quyền sở hữu của chủ thể đối với ...
CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI
Kết thúc các nghĩa vụ và quyền giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi.Chấm dứt việc nuôi con nuôi là biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con nuôi và ...
CHĂM SÓC THAY THẾ
là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ ...
CHẬM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
Tình trạng bên có nghĩa vụ chưa thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần nghĩa vụ khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết.Khi nghĩa vụ dân sự chậm được thực hiện, thì ...
CHẬM TIẾP NHẬN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ
Tình trạng nghĩa vụ đã đến thời hạn thực hiện và người có nghĩa vụ đã thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận, nhưng người có quyền lại không tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ ...
CHÂN ĐÊ ĐỐI VỚI ĐÊ ĐẤT
Là vị trí giao nhau giữa mái đê hoặc mái cơ đê với mặt đất tự nhiên được xác định tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định mốc chỉ giới ...
CHĂN NUÔI
là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm các hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi.(Theo ...
CHĂN NUÔI NÔNG HỘ
là hình thức tổ chức hoạt động chăn nuôi tại hộ gia đình.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
CHĂN NUÔI TRANG TRẠI
là hình thức tổ chức hoạt động chăn nuôi tập trung tại khu vực riêng biệt dành cho sản xuất, kinh doanh chăn nuôi.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
CHÁNH ÁN
Người đứng đầu Tòa án nhân dân - cơ quan xét xử.Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. ...
CHÁNH NHẤT
Chức danh để chỉ người đứng đầu tòa thượng thẩm (Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ) ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc.Theo Sắc lệnh số 13 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 24.1.1946, sau Cách ...
CHÁNH QUAN LANG
Chức danh người đứng đầu bộ máy cai trị người dân tộc thiểu số của chính quyền thực dân Pháp, người đứng đầu tỉnh Hòa Bình được lập từ năm 1919.Chánh quan lang tương đương với chức ...
CHÁNH SỨ
Chức danh của người được nhà vua lựa chọn, chỉ định dẫn đầu đoàn sứ bộ Việt Nam dưới thời phong kiến, có quyền thay mặt vua tiến hành các hoạt động bang giao với ...
CHÁNH THANH TRA
Người đứng đầu tổ chức thanh tra của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các sở, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, ...
CHÁNH TÒA
Người đứng đầu tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân tối cao, tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.Tòa án nhân dân tối cao có ba tòa phúc thẩm đặt tại Hà Nội, ...
CHÁNH TỔNG
Chức danh người đứng đầu một tổng, đơn vị hành chính dưới cấp huyện, gồm một số xã.Chánh tổng có từ thời nhà Lê, dưới triều đại Tây Sơn được lập lại, nhưng lại bị ...
CHÁNH VĂN PHÒNG
Người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối công việc hàng ngày của văn phòng cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ ...