Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 707 thuật ngữ

TẠM ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để tạm dừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã ...
TẠM GIAM
Biện pháp cách ly bị can, bị cáo với xã hội trong thời gian nhất định nhằm ngăn chặn hành vi trốn tránh pháp luật, cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc ...
TẠM GIỮ
Biện pháp ngăn chặn áp dụng đối với người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang để cách ly họ với xã hội trong một thời gian cần thiết nhằm ...
TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Tạm thời ngừng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động đã cam kết trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận của các bên ...
TẠM HOÃN XUẤT CẢNH
là việc dừng, không được xuất cảnh có thời hạn đối với công dân Việt Nam.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019)
TÂM LÝ PHÁP LUẬT
Cảm xúc, tâm tư, tình cảm của con người trước những biểu hiện của pháp luật trên thực tế đời sống, xã hội.Pháp luật là một hiện thực xã hội thường xuyên tác động lên ...
TÂM LÝ TỘI PHẠM
Trạng thái tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ của tội phạm có liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện tội phạm, sự hình thành tâm lý phạm tội, ý đồ phạm tội và ...
TẠM TRÚ
Ở tạm thời, không ở thường xuyên một cách chính thức trong khoảng thời gian xác định.Theo quy định của pháp luật, việc tạm trú phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền ...
TẠM ỨNG CHI PHÍ PHÁ SẢN
Là khoản tiền do Tòa án nhân dân quyết định để đăng báo, tạm ứng chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản(Theo khoản 14 Điều 4 Luật phá sản 2014)
TẠM ƯỚC
Loại điều ước quốc tế được ký kết giữa các quốc gia mang tính chất tạm thời.Thuật ngữ "tạm ước" được sử dụng để chỉ một thỏa thuận giữa các quốc gia (hoặc các thực ...
TẤN CÔNG MẠNG
Là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ ...
TẶNG CHO TÀI SẢN CÓ ĐIỀU KIỆN
Tặng cho tài sản trong đó bên tặng cho yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi được tặng cho. Điều kiện tặng cho ...
TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Là hệ thống hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân, được quản lý, phân loại, sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và khai thác thông tin.(Theo khoản 3 Điều ...
TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP
(Hành vi) cất giữ trái phép đối tượng cụ thể (trong người, ở nơi ở, ở nơi làm việc hoặc ở một nơi nào khác).Do tính chất đặc biệt của một số đối tượng nên ...
TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Vật, tiền, hàng hóa, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính.Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tạm giữ hoặc bị tịch thu. Việc tịch thu ...
TẠO DÒNG, GIỐNG VẬT NUÔI
là việc chọn lọc và phối giống hoặc sử dụng các phương pháp khoa học, biện pháp kỹ thuật để tạo ra một dòng, giống vật nuôi mới.(Theo Khoản 24, Điều 2, Luật Chăn nuôi 2018)
TẢO HÔN
Kết hôn khi chưa đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.Trên thế giới, tuỳ thuộc vào phong tục, tập quán hôn nhân, mỗi quốc gia có những quy định khác nhau về ...
TẠP CHẤT
Là chất không phải thành phần tự nhiên của thủy sản.(Theo Khoản 28, Điều 3, Luật Thủy sản 2017)
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật báo chí 2015)
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật báo chí 2015)
TẬP HỢP HOÁ PHÁP LUẬT
Việc xếp các văn bản pháp luật theo những tiêu chí nhất định như trình tự thời gian ban hành, thứ bậc của văn bản, của cơ quan ban hành văn bản hoặc theo loại, ...
TẬP QUÁN
Những quy tắc xử sự được hình thành một cách tự phát lâu ngày thành thói quen trong đời sống xã hội hoặc giao lưu quốc tế, đang tồn tại và được các chủ thể ...
TẬP QUÁN QUỐC TẾ
Là những quy tắc xử sự được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong quan hệ giữa các quốc gia.Tập quán quốc tế được hình thành từ nghị quyết của các tổ chức quốc ...
TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI
Là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác ...
TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Thói quen thương mại được hình thành lâu đời, có nội dung cụ thể, rõ ràng, được áp dụng liên tục và được thừa nhận trong quan hệ thương mại quốc tế.Tập quán thương mại ...
TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình, được lặp đi, lặp lại trong một thời gian dài ...
TẬP QUYỀN
Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước thể hiện việc tập trung quyền lực vào tay một người hoặc một cơ quan.Ở nhà nước quân chủ trung ương tập quyền, quyền lực nhà nước ...
TẬP THỂ LAO ĐỘNG
Tập hợp những người lao động có quan hệ với nhau về công việc trong phạm vi sử dụng lao động nhất định.Phạm vi tập thể lao động có thể rộng hẹp khác nhau theo ...
TÀU
là phương tiện giao thông đường sắt được lập bởi đầu máy và toa xe hoặc đầu máy chạy đơn, toa xe động lực, phương tiện động lực chuyên dùng di chuyển trên đường sắt.(Theo ...
TÀU BAY
Là phương tiện hoạt động trên không bao gồm máy bay, tàu lượn, khí cầu và những phương tiện bay khác.(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật Biên giới Quốc gia 2003)