Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong tổng số 125 thuật ngữ

SINH PHẨM (CÒN GỌI
là thuốc sinh học) là thuốc được sản xuất bằng công nghệ hoặc quá trình sinh học từ chất hoặc hỗn hợp các chất cao phân tử có nguồn gốc sinh học bao gồm cả ...
SINH PHẨM THAM CHIẾU (CÒN GỌI
là thuốc sinh học tham chiếu) là sinh phẩm được cấp phép lưu hành tại Việt Nam trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả.(Theo Khoản 11, Điều ...
SINH PHẨM TƯƠNG TỰ (CÒN GỌI
là thuốc sinh học tương tự) là sinh phẩm có sự tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả so với một thuốc sinh học tham chiếu.(Theo Khoản 12, Điều 2, Luật dược 2016)
SINH PHẨM Y TẾ
Là sản phẩm có nguồn gốc sinh học được dùng để phòng bệnh, chữa bệnh và chẩn đoán bệnh cho người.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007)
SINH THÁI HỌC
Môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng qua lại giữa một cá thể sinh vật hoặc các loài riêng lẻ với các thành phần sống và không sống của môi trường xung quanh. Hay nói ...
SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN
Là sinh vật có cấu trúc di truyền bị thay đổi bằng công nghệ chuyển gen.(Theo Khoản 27, Điều 3, Luật đa dạng sinh học 2008)
SINH VẬT CÓ ÍCH
Là sinh vật có lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thực vật bao gồm vi sinh vật có ích, côn trùng có ích, động vật và các sinh vật có ích khác.(Theo khoản ...
SINH VẬT GÂY HẠI
Là sinh vật gây ra thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thực vật bao gồm vi sinh vật gây bệnh, côn trùng gây hại, cỏ dại và các sinh vật có hại ...
SINH VẬT GÂY HẠI LẠ
Là sinh vật gây hại chưa xác định được tên khoa học và chưa từng được phát hiện ở Việt Nam.(Theo khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013)
SỞ
Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở ...
SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Sổ dùng để ghi chép quá trình làm việc, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, làm căn cứ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm ...
SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
Là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối ngân sách cấp mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.(Theo khoản 20 Điều ...
SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
Là việc Làm sạch, pha lóc, phân loại, đông lạnh, ướp muối, hun khói, Làm khô, bao gói hoặc áp dụng phương pháp chế biến khác để sử dụng ngay hoặc Làm nguyên liệu chế ...
SỔ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Sổ sách được lưu giữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, trong đó ghi tên và những thông tin cần thiết về doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Cơ ...
SỔ ĐỊA CHÍNH
Sổ được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin về sử dụng đất của người đó. Sổ địa chính là một chế độ ...
SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ QUY HOẠCH
Là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch.(Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Quy hoạch 2017)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Hình thức tổ chức thị trường chứng khoán, tạo ra địa điểm và phương tiện để phục vụ việc mua, bán chứng khoán.Pháp nhân tự chủ về tài chính, thực hiện việc tổ chức, quản ...
SỔ HỘ TỊCH
Là sổ giấy được lập và lưu giữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận hoặc ghi các sự kiện hộ tịch quy định tại Điều 3 của Luật này.(Theo khoản 3 ...
SỐ HÓA
Là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số.(Theo Khoản 18, Điều 4, Luật Công nghệ thông tin 2006)
SỞ HỮU
Quan hệ xã hội thông qua đó xác định tài sản thuộc về ai? Do ai chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản trong xã hội (Xt. Quan hệ sở hữu). 
SỞ HỮU CHUNG
Sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với khối tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Tài sản thuộc sở hữu chung là ...
SỞ HỮU TOÀN DÂN
Một hình thức sở hữu mang tính xã hội hóa triệt để đối với các tư liệu sản xuất chủ yếu, trong đó toàn dân là chủ sở hữu đối với tài sản.Tài sản thuộc ...
SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI
Sở hữu mà trong đó toàn dân là chủ sở hữu đối với đất đai.Toàn dân thực hiện quyền năng chủ sở hữu đất đai thông qua tổ chức đại diện do họ lập ra ...
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Sở hữu đối với kết quả sáng tạo tinh thần (loại tài sản đặc biệt) bao gồm quyền đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; quyền đối với đối tượng sở hữu ...
SỞ HỮU TƯ NHÂN
Một hình thức sở hữu trong đó cá nhân sở hữu đối với tài sản hợp pháp của mình.Sở hữu tư nhân bao gồm sở hữu cá thể, sở hữu tiểu chủ và sở hữu ...
SỔ KẾ TOÁN
Sổ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan của tổ chức, cá nhân thuộc diện áp dụng Luật kế toán.Tổ ...
SỐ KIỂM TRA DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
Là số thu, chi ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền thông báo cho các cấp ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị Làm căn cứ để xây dựng dự ...
SỔ LAO ĐỘNG
Sổ dùng để ghi chép tóm tắt lý lịch và các thông tin liên quan đến quá trình tham gia quan hệ lao động của người lao động theo quy định của pháp luật.Sổ lao ...
SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHÍNH THỨC
Là số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả của hiện tượng kinh tế - xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian và không gian cụ thể đã được ...
SỐ LIỆU THỐNG KÊ SƠ BỘ
Là số liệu thống kê phản ánh đầy đủ kết quả của hiện tượng kinh tế - xã hội đã diễn ra trong khoảng thời gian và không gian cụ thể nhưng chưa được khẳng ...